IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Skattesmitarpengarna behövs för järnvägar, bussar och bibliotek med mera.

Foto: Johan Gunséus/Synk

50 MILJARDER KRONOR

Jonas Sjöstedt

Inga skattepengar till skatteparadis

Varje år försvinner många miljarder kronor iväg till skatteparadis i stället för att betalas i skatt i Sverige. Det är pengar som egentligen skulle ha gått till alltifrån skolor och sjukhus, till järnvägar och brandstationer. För att minska svinnet föreslår Vänsterpartiet att reglerna för upphandling ändras. Inga skattepengar ska gå till företag i skatteparadis.


 Jonas Sjöstedt: |2013-01-13Enligt en beräkning från Skatteverket är det i storleksordningen 50 miljarder kronor om året som borde ha betalats i skatt, men som på grund av olika internationella transaktioner inte gör det. En stor del av det är sådant som företag för ut från Sverige till skatteparadis i utlandet. Det ligger i sakens natur att det är svårt att avgöra exakt hur mycket som försvinner den vägen, men det handlar om flera miljarder per år.

Det är pengar som behövs för att vi ska kunna ha en bra skola för alla elever och en sjukvård man kan lita på. Det behövs för järnvägar, bussar, bibliotek och allt annat som vi betalar tillsammans. Särskilt upprörd blir jag när företag som själva lever på skattepengar smiter undan skatten.

företag som smiter undan skatten

När stat, kommuner och landsting köper varor och tjänster från företag, så borde man inte göra det från företag som smiter undan skatten. Vänsterpartiet föreslår därför att reglerna för upphandling skärps. Man ska inte kunna teckna avtal med företag som har ägarkopplingar till skatteparadis.

En sådan skärpning skulle innebära en mer ansvarsfull användning av skattepengarna. Hela samhället skulle tjäna på att pengarna vi betalar inte undanhålls från beskattning. Och om skärpningen leder till att företag väljer att flytta hem från skatteparadisen skulle vi tjäna ännu mer på det.

Vill företagen sälja sina tjänster och produkter till oss ska de inte tillåtas smita från skatten. Det skulle dessutom leda till en sundare konkurrens. Som det fungerar idag så missgynnas de seriösa företagen som skattar som de ska i Sverige.

riskkapitalbolag är ägare 

Ett vanligt upplägg är att företag som verkar i Sverige ägs av riskkapitalbolag skrivna på någon av de brittiska kanalöarna Guernsey och Jersey. Där på öarna har de sin brevlåda och sin adress men ingen riktig verksamhet. Deras enda motiv till att vara på öarna är att komma undan skatten. Sådana företag ska helt enkelt få klara sig utan våra skattepengar.

Så som EU:s upphandlingsregler ser ut i dag skulle det bli svårt att få skärpningen att gälla gentemot EU-länder. Men EU:s regler gäller inte de brittiska kanalöarna, så dessa skattesmitarparadis skulle med vår modell uteslutas.

Vi vill se ny lagstiftning så att reglerna gäller över hela landet, men redan i dag kan kommuner och landsting gå före. Vänsterpartiet har till exempel varit med och infört en sådan här policy i Kalmar. Företag med kopplingar till skatteparadis ger sig där inte längre in i kommunens upphandlingar eftersom de vet att det inte är värt att försöka.

Helsingfors utreder om skattesmitning 

Utanför Sverige kan vi se hur Helsingfors stad har insett det orimliga i att skattepengar går till företag som smiter från skatten. De håller där på att utreda hur de kan sluta köpa varor och tjänster från företag i skatteparadis.

Att inte handla med dessa företag borde vara en självklarhet även här. En sådan modell är inte någon ersättning för Vänsterpartiets förslag om en lag mot vinster i välfärden. I stället är det ett bra komplement i och med att regler mot skatteparadis innefattar fler områden.

Överlag borde stat, kommuner och landsting ta ett större ansvar för att inte bidra till skattefusk och svartjobb. Att inte upphandla från företag med kopplingar till skatteparadis är en viktig del i det. Det ska gälla oavsett område, alltifrån vård till väghållning.

Principen är enkel. Våra skattepengar ska inte gå till skattesmitare.

Artikeln är också publicerad i Expressen.