IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Utomjordingar surnar till på jordens invånare på grund av missaktningen på jordens miljö och levande väsen, som djur och människor

Foto: Twentieth Century Fox

COGITO/LEDARE

Inga fler aliens, tack!

Rädda planeten från förintelse!

I filmen The Day the Earth Stood Still från 2008* nedstiger en superintelligent livsform (gestaltad av Keanu Reeves) på Jorden i akt och mening att rädda planeten från förintelse. Detta ska ske genom att förgöra det största hotet mot Jorden: mänskligheten. Men (spoiler alert!) människorna lyckas vinna sympati hos den utomjordiske som därför i sista sekund avvärjer förintelsen i akt och mening att ge mänskligheten chansen att själv rädda sin planet.


  Martin Nilsson: |2014-03-19| Om ovanstående episod hade skett i verkligheten, då, för sex år sedan när filmen hade premiär, så hade vi kunnat bereda oss på ett nytt besök snart. Detta då mänskligheten kapitalt misslyckats med att möta klimathotet på ett samlat sätt. Vad beror detta misslyckande på? Konspirationer? Illvilja? Okunskap?

Betraktar vi exempelvis engagemanget för och mediabevakningen av den pågående konflikten i Ukraina, är det slående hur mycket mer initierad och beslutskraftig denna är. Vad är det som gör att vi har svårare att förstå oss på, bevaka och möta växthuseffekten?

En möjlig delförklaring levererar Billy Larsson och Bengt Brülde i Fria tidningen (nr 14/2014). Larsson (fil dr i psykologi) och Brülde (prof i praktisk filosofi) menar att människans förnuft inte är lämpat att hantera den globala uppvärmningen.  

den smygande globala uppvärmningen

Hot som människan är lämpad att möta karaktäriseras av olika saker: 1. Att det rör sig om snabba förändringar eller plötsliga hot som gör att vi spontant reagerar. 2. Att det är kända hot som vi har erfarenhet av att hantera. 3. Att de drabbade är identifierbara individer som kan väcka vår empati. 4. Att det går att peka ut den som är upphov till hotet.

På ingen enda punkt stämmer villkoren för den globala uppvärmingen: Det är smygande förändringar som vi inte har någon erfarenhet av att möta och som drabbar alla och som - om inte alla så åtminstone - den rikare delen av världen är upphov till.

De som drabbas värst av växthuseffekten är människor som ännu inte är födda. Detta är bakgrunden till det förslag på lösning som Larsson/Brülde levererar, och som bygger på en välgrundad moraluppfattning. Att vi alla har ansvar för varandra på planeten är en universell etik men som inte stämma in i dag – åtminstone på ett övergripande plan.

DET HANDLAR OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Ansvaret finns där oavsett var människor kommer ifrån. Detta är ju själva fundamentet för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Så varför skulle det spela roll när en människa kommer ifrån?

Så FN:s statuter som stolt deklarerar att alla människor har vissa grundläggande rättigheter (till frihet, till en dräglig levnadsstandard etc) oavsett i vilket land man råkar växa upp skulle skrivas om att gälla även kommande generationer. Det skulle ställa ganska många frågor på sin spets. Om vi medvetet utestänger framtida generationer från en dräglig miljö och levnadsstandard, så skulle detta då utgöra en storskalig kränkning av denna generations rättigheter.

Larsson/Brülde är också ett par av initiativtagarna till nätuppropet radikaliseraklimatpolitiken.nu. Här undertecknar människor med en vilja att acceptera vissa försämringar av sin egen levnadsstandard till förmån för kommande generationer. Det skulle bli en annorlunda valrörelse om detta upprop blev centralt för debatten.