IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Kungsörnen (Aquila chrysaetos) är vår näst största rovfågel.

Foto: John S. Mitchell

Världsnaturfonden:

Kungsörnen i fara

Illegal jakt och förföljelse drabbar kungsörnen

Det är inte bara de stora rovdjuren som drabbas av illegal jakt – också landets kungsörnsstam utsätts för ett hårt tryck. Av ett drygt 100-tal kungsörnar som undersökts de senaste tio åren har 14 procent rester av ammunition i kroppen, troligen på grund av tjuvjakt. Mycket tyder på att förföljelsen är utbredd, visar en ny WWF-rapport.


 Marie von Zeipel: |2012-07-31|  Kungsörnen (Aquila chrysaetos) är vår näst största rovfågel och cirka 500 kungsörnspar lever i Sverige. Flest häckningar sker i Norrland. Den tätaste kungsörnspopulationen finns på Gotland med närmare 50 par. I fjälltrakterna har häckningarna minskat kraftigt de senaste 15 åren.

I WWF-rapporten Kungsörn–illegal jakt, förföljelse och annan dödlighet har viltexperten Robert Franzén och fältinventeraren Berth-Ove Lindström, försökt uppskatta den illegala jakten på kungsörn. Rapporten visar på stora skillnader i häckningsframgång mellan platser som ligger geografiskt nära varandra, inte minst i Norrland. 

olaglig förföljelse
– Det är en sorglig utveckling och mycket tyder på att det handlar om olaglig förföljelse. De stora skillnaderna i häckning kan inte förklaras av naturliga variationer. Vi står handfallna eftersom så få personer döms och vi hoppas nu på en skärpning, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Den illegala jakten och förföljelsen är ofta riktad mot äldre könsmogna fåglar, vilket ger allvarligare effekter för fortplantningen än kollisioner med kraftledningar och tåg som oftare drabbar yngre fåglar.

Rapporten visar att av 111 kungsörnar som röntgats av Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) mellan åren 2001-2011 finns spår av metaller från ammunition hos 14 procent av dem. Fåglarna har påskjutits men inte dött omedelbart.  

72 procent dödas av människor
– Det här ger ett mått på omfattningen av den illegala jakten. Siffran är en absolut minimisiffra, eftersom de örnar som dött vid påskjutningen rimligen inte skickats in till Naturhistoriska riksmuseet, säger Robert Franzen, viltexpert och en av rapportförfattarna.

Av 503 kungsörnar som undersökts mellan 1993-2011 har minst 72 procent dött av mänsklig aktivitet. Den största dokumenterade dödsorsaken utgörs av kollisioner av olika slag där tåg och luftledningar utgör de största farorna. En annan dödsorsak är blyförgiftning.

– Övervakningen av kungsörnsbon bör öka och kännbarare straff ges för personer som döms för den här olagliga verksamheten, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.

Kungsörnen (Aquila chrysaetos) är vår näst största rovfågel. Vingspannet är cirka två meter och en flygande kungsörn är en imponerande syn. Cirka 850 kungsörnsrevir finns i landet (år 2010), varav cirka 450 är bebodda revir med örnpar eller ensamma könsmogna fåglar.

Riksdagens mål är att få 600 häckande par årligen i Sverige och att utbredningen inte bör påverkas av människan.

Läs WWF:s rapport:

Kungsönen