SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Miljökrisen värre än vi trott

Glöm IPCCs pessimism

Klimatfrågan tonar upp sig alltmer och blir allvarligare i takt med allt fler varnande rapporter om vad som händer i den faktiska världen. Den senaste rapporten i denna genre kommer från Tällberg Foundation och har titeln Grasping the climate crisis – A provocation from the Tällberg Foundation.


  Ulf Svensson: | 2008–12–01 |  Rapporten är skriven av Bo Ekman, tidigare industrialist och numera aktivist, Johan Rockström, forskare och VD Stockholm Environment Institute och Anders Wijkman, europaparlamentariker och där samtliga ingår i Tällberg Foundations ledningsgrupp.

På en pressträff den 1 december framgår med all tydlighet att IPCCs senaste rapport från 2007 redan är överspelad och inte fångat in de senaste forskningsresultaten och observationerna som pekar på ett ytterst prekärt läge för vår planet. 

Faktum är, enligt Johan Rockström, hjälper smutsig luft till att reflektera solljus och därmed hindrar temperaturen från att stiga mer än vad annars vore fallet. Enligt hans uppgifter skulle temperaturen stigit ytterligare med en grad till den höjning som tidigare registrerats som är 0,7 grader. Totalt borde temperaturen nu vara 1,7 grader vilket enligt nyare forskning mycket väl kan vara gränsen för vad planet tål

Det stora problemet är nämligen att vi går mot en punkt där utvecklingen inte går att vända. Man talar om irreversibla processer och att när man når dessa så kallade tipping points då finns inga andra alternativ än att på olika sätt lindra situationen. Slutsatsen är således att vi samfällt har underskattat klimathotets allvar och borde göra ett omtag i hur frågan borde hanteras.

Kanske är Bo Ekman den som är mest optimistisk av de tre. Han tror att trots problemen att ena världens ledare finns möjligheter att hitta en väg som alla kan acceptera. Det blir inte lätt men det finns inga alternativ vilket enligt honom gör att vi kan lösa problemen trots allt. Den organisation han själv skapat, Tällberg Foundation, har nu funnits i ca 25 år och nästa år samlas över 500 globala ledare för att ånyo finna vägar att inte bara hantera klimatkrisen utan också ta sig an ledningsfrågorna i stort, synen på hur vi hanterar övriga system i naturen med flera frågeställningar.

Anders Wijkman menar att politikerna måste sluta att ge allmänheten intrycket av att vi gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringen – sanningen är den omvända, vilket är ett ovanligt frankt uttalande. Detta innebär att det kanske inte räcker med att tanka etanol i tanken för att rädda klimatet, utan att det istället handlar om helt andra grepp. 

Grön teknologi i all ära men det är samhällsplanering med helt ny inriktning som måste till för att komma åt problemen för hitta framtidslösningarna. 

För trots viss dysterhet i rapporten och besvärliga fakta blir man efter en genomläsning samtidigt hoppfull. Visst, det är problematisk men vi kan alla engagera oss politiskt, i föreningslivet eller varför inte i kyrkan och göra skillnad. Det är ju detta som är hoppet och vägen framåt.

www.tallbergfoundation.org