IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Ordet övergick från bokrullen till fyrkantig bok, som övergick till läsplatta ... Vad händer egentligen med det immateriella ordet om det åter igen tvingas hänvisas till traderingen?

Foto: RLC

Ny skriftserie

Tro & Liv

Läsarna i distraktionens tid

En ny skriftserie, Tro & Liv från Teologiska högskolan i Stockholm och Equmeniakyrkans medarbetarförbund, har kommit ut under senvåren. Det är en serie som handlar om teologiska samtidsspaningar och första numret av serien; Läsarna i distraktionernas tid, ger mersmak. Efter läsning känner man sig både mera upplyst och mer inspirerad till eget tänkande kring vår tids stora utmaningar och möjligheter där skärmar övertar alltmer mark av boken som kulturens nav.


  Ulf Svensson: |2014-07-21Redaktör för den nya skriftserien är Joel Halldorf, teol. dr. i kyrkohistoria, samt lärare vid Teologiska högskolan i Stockholm. Han beskriver i två artiklar ramarna kring temat distraktion (som är motsatsen till koncentration). Redan från början avvek exempelvis kristenheten på formen för den text som förmedlades när man valde att gå ifrån rullar, som nästan helt dominerade vid Jesu tid, till att rullarna skars sönder och bands ihop till en bok. Men Joel Halldorf konstaterar att detta inte var den enda förändringen som kristenhetens materialitet har genomgått likväl som kulturen i stort.

I en tid när böcker har ersatts av skärmar, där just ordets materialitet har upplösts, förändras också läsandet. Nu är det skärmar, länkar, hyperlänkar, bilder och filmer och dylikt som påverkar vår läsekonst. Om detta finns mycket att läsa i denna utmärkta bok, som faktiskt kan laddas ner gratis från nätet, men som jag själv haft förmånen att läsa i en tryckt upplaga.

Referenser överallt

Parallellt med läsandet av denna bok hör jag ett inslag med statsvetarprofessorn Erik Amnå. Han ifrågasätter många forskarkollegors tanke att dagens unga och deras engagemang i olika enfrågerörelser är en ingång till att till slut landa i en politisk kontext, ett konkret demokratiskt deltagande och föra vårt nuvarande demokratiska projekt vidare. Han är inte säker på att det engagemang som unga har i dag ”fäster” och övergår till den traditionen av politiskt förvaltarskap vi i dag lever med. Våra politiska ungdomsförbund och våra politiska partier tappar ju medlemmar på löpande band. Termen ”personligt designade medborgarskap” nämns och parallellen till kristenheten blir här tydlig.     

För i sanning är både Svenska kyrkan och frikyrkorörelsen i djup kris. Medlemstappet är påtagligt och nya generationer har helt andra liv, erfarenheter, behov som gör att kristna församlingar inte känns lika relevanta för den framväxande generationen. Tidigare generationers sätt att läsa och tolka bibeln, som var en kärnpunkt i inte minst väckelserörelsen och senare inom frikyrkorörelsen, ersätts i dag med något annat som exempelvis populära appar. Men även livet och kulturen i stort förändras, vilket också förändrar det sätt som vi traderar tidigare generationers erfarenheter, vilket inte bara gäller läsandet utan umgängesformer, värderingar och så vidare.

utmaningar och möjligheter 

Kort sagt; denna bok innehåller en mängd utmärkta texter för att själv reflektera över de utmaningar och möjligheter som vi står inför som kristna & agnostiker och där boken tenderar att bli helt ersatt av andra media. Enda randanmärkningen är att endast en av nio skribenter är kvinna vilket i dagens politiska kontext måste vara något att reflektera över för framtida utgivningar.

Ladda ned boken gratis!

LÄSARNA I DISTRAKTIONENS TID

RLC