IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Det internationella samfundet är överens om att det behövs katastrofförebyggande insatser. 

Foto: MSF

PLAN SVERIGE

Hungersnöden i Sahel 

Långsiktiga lösningar krävs

En hungerkatastrof hotar Sahel-området i Västafrika, söder om Sahara. Runt 15  miljoner är drabbade av torkan. Över en miljon barn riskerar att dö i svält. Nu krävs akuta insatser för att rädda liv men också stöd för att bygga upp motståndskraftiga samhällen som klarar framtida kriser.


Sofia Klemming Nordenskiöld: |2012-04-05| I länder som Niger, Burkina Faso, Chad, Mali, Kamerun, Senegal och Sudan väntar nu en tid av osäker livsmedelsförsörjning. Anledningarna till krisen är många. Maten från den senaste skörden är slut och torkan gör att nästa skörd blir betydligt sämre. Matpriserna har skjutit i höjden. Många samhällen har inte heller haft tid att återhämta sig från den tidigare hungerskrisen 2010, vilket betyder att familjer inte hunnit bygga upp sina livsmedelslager.

Dessutom förvärras situationen av den politiska osäkerhet som råder i Mali och Nigeria. Människor flyr från drabbade områden till grannländer som Niger och Burkina Faso, där torkan redan drabbat länderna hårt. Nu behövs akuta insatser för att rädda liv. FN beräknar att i värsta fall kan uppemot två miljoner barn drabbas av svält inom några månader.

Barn mest sårbara i katastrofer 

– Barn hör till de mest sårbara grupperna i katastrofer och deras liv, hälsa och utbildning är nu i fara. Förutom att riskera att drabbas av undernäring så skickas barn ofta iväg långt hemifrån i jakt på mat och arbete, säger Rhéal Drisdelle, chef för Plan Niger. Barn drabbas på flera sätt av hungerkrisen:  

» Undernäring. Barn riskerar i högre grad än vuxna att dö av svält. De långsiktiga

konsekvenserna av undernäring är också allvarligare för barn och inverkar negativt både på

den fysiska och på den mentala utvecklingen.

» Migration. Äldre barn kan tvingas iväg ensamma för att söka arbete eller bli lämnade av

föräldrarna av samma anledning. Barn riskerar att komma ifrån sina familjer.

» Avbrott i utbildning. På grund av migration eller att barn tvingas hjälpa till med

försörjningen.

» Sexuellt utnyttjande. Särskilt flickor riskerar att utnyttjas sexuellt i utbyte mot mat, pengar

eller något annat familjen råder brist på. Även trafficking av barn från flyktingläger är en risk.

akuta insatser 

Plan har inlett akuta insatser med fria skolmåltider, vård och näring till undernärda barn, vård till gravida kvinnor och utdelning av matkuponger. Men Sahel-området behöver mer än bara akut bistånd. Orsakerna till krisen, som

klimatförändringar med mer frekvent torka och ökenspridning, kräver långsiktiga lösningar.

Plan arbetar tillsammans med lokala myndigheter och organisationer för att minska barns sårbarhet vid katastrofer, inom områden som hälsovård, utbildning och stöd till försörjning. I exempelvis Niger arbetar vi för att ta fram spannmålsbanker för att säkra att det finns spannmål i kristider. Vi har även varit med att ta fram beredskapsplaner för institutioner och organisationer i Niger för att de ska kunna hantera katastrofer i framtiden på egen hand.

katastrofförebyggande insatser 

Det internationella samfundet är överens om att det behövs katastrofförebyggande insatser för att göra samhällena i området motståndskraftiga mot framtida torka och på så sätt minska behovet av extern hjälp.

Plan Sverige

www.plansverige.se