SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Våldet mot kvinnor

Hederskulturen

Trots tidigare motsättningar inom Judendom, kristendom och Islam så har dessa trätande trillingreligioner förenats i hatet mot homosexuella, den fria viljan och i kvinnoförtrycket. Eduardo Grutzky arbetar med hedersrelaterade problem och menar att lösningen kan ligga i att helt enkelt inte acceptera kränkande handlingar som kulturella och religiösa traditioner.


  Paul Lindberg:  | 2008-11-24 |  En nyckelperson med betydelse kring hederskulturen är aposteln Paulus. Hans skrifter i Nya testamentet har sin upprinnelse i hans tidevarv, som var allt annat än kärleksfull tolerans. Jesus kom i konflikt med fariséernas fördomar och dubbelmoral, medan Paulus genom sina skrifter återställde de fariseiska värderingarna. 

Eduardo Grutzky höll ett föredrag i ett fullsatt Linköping i mitten av november om hederskulturen. Det var på inbjudan av Internationella kvinnoföreningen och studieförbundet NBV.

Fenomenet hederskultur bottnar i fördomsfulla värderingar. Fördomar av olika slag är säkert lika gammalt som människan själv. När fördomar görs till politik eller religiösa traditioner blir det förödande för alla i ett samhälle.

Eduardo Grutzky menar att det finns två slags yttringar av rasism: "Den vanliga", som finns runt hela Jorden. Därutöver finns "nyrasism", som inte är ovanlig i Sverige. Han konstaterar också att hederskultur inte är något muslimskt fenomen. Han exempelgör med ett citat från den judiska traditionen. Det är en judisk morgonbön som handlar om mannens tack till Gud för att han inte skapades till kvinna. Och kvinnan får tacka Gud för att hon alls blev skapad.

Grutzky berättade att denna bön är omkring 2000 år gammal, och alltså betydligt äldre än islam. I Bibeln beskrivs kvinnor på flera ställen som orena, som fresterskor och med sämre moral än män.

Hederskulturen baseras på kollektiva värderingar och handlande, som många gånger flera är inblandade i, och sanktionerat av de inblandade. Det kan vara av en familj, eller i en kommunitet.

Hedersvåldet kan stoppas i Sverige, men försvåras på grund samhällets eftergivenhet. Enligt Grutzky skulle välfärdsamhället vara garanten mot hederskulturen. 

– Det bör upplysas om att samhället stöder utsatta kvinnor, som inte ska behöva vara beroende av en man för den ekonomiska överlevnadens skull, säger Grutzky. Han menar också att när flickor med invandrarföräldrar slipper skolans gymnastik, simundervisning och sexualundervisning, så skapas segregation och utanförskap. Grutzky menar att detta får funktionen av något slags nyrasism. Han menar att särskiljandet av flickornas deltagande i samhället på grund av föräldrars religiösa och kulturella traditioner skapar grogrunden för problemen av hederskulturen. Det segregerar flickorna till ett B-lag.

De som idag bekämpar hederskulturen kommer främst själva ur dessa förhållanden, med lite stöd från de traditionella feministorganisationerna. De utsatta tvingas många gånger till självmord, genom att "ramla" från en balkong eller framför ett tåg.

Det värsta kvinnoförtrycket idag är det hedersrelaterade våldet. Hedersvåldet är främst riktat mot unga kvinnor, men även pojkar drabbas.

Kring dessa subkulturer främjas rasism och främlingshat, och därför fordrar problemet att lösas med ett otraditionellt agerande. Ungdomar ska inte behöva vandra i rädsla och skräck, de måste istället få ett fullkomligt samhällsskydd. Samtidigt som förebyggande åtgärder skapas på alla plan och inom alla områden. I denna fråga har även kyrkan sitt fulla ansvar.