Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Vindenergi har alltid varit användbart.

Foto: RLC

EU KOMMISSIONEN

Havsbaserad energi

Möjliggör förnybar energi 

Miljöpartiet verkar för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft vilket också är EU-kommissionens riktlinjer. Det kan ersätta Sveriges elbehov och avsluta användningen av fossila bränslen.

Paul Lindberg: |2021-05-02| Europa har en omfattande potential för havsbaserad vindkraft och förnybar energi. Atlanten, Medelhavet, Norra ishavet och Östersjön har vindkapaciteten för att ersätta energibehoven mot det nu vansinniga hotet mot den globala uppvärmningen.

Europa har redan erfarenhet av havsbaserad energi, och det visar sig att den kapaciteten kan ersätta hela behovet av energi framöver. Erfarenheterna av vindkraft på haven har visat sig mycket framgångsrikt. Vinden på haven är mer drivande än på land. På olika platser i haven har vindkraftskluster upprättas och som ger betydligt större och jämnare vindenergi än på land.

Europa är redan på gång inom havsbaserad och förnybar energi. Det kan göra Europa världsledande för den globala utvecklingen, det säger Kadri Simson, som är kommissionär med ansvar för Europas energiförvandling.

Möjligheterna med havsbaserad vindkraft

Kadri Simson säger att vi måste höja insatserna, genom att utnyttja alla de möjligheter som den havsbaserade vindkraften erbjuder, och genom att snabba på utvecklingen av annan teknik, för vågkraft, tidvattenenergi och flytande solenergi. Strategin ger oss en tydlig riktning och ett stabilt regelverk, som är avgörande för myndigheter, investerare och utvecklare inom den här sektorn. Om vi ska kunna nå klimatmålen så måste vi öka den inhemska produktionen, vilket också är viktigt för att kunna tillgodose den växande efterfrågan på el i EU och stödja återhämtningen av EU:s ekonomi efter covid-19.

Det som för närvarande sker i Sverige är att energialternativen verkligen har kommit igång efter stora påtryckningar från en övertygande majoritet av Sveriges befolkning. Klimatet ska nu räddas för framtidens generationer. Där också viktigt att alla hänger med och förverkligar den visionen.

DN:s klimatredaktör Peter Alestig skriver att "runt om i Europa styrs hela energisektorn om. Bolag som förr hade kärnkraft och kolkraft som affärsmodell investerar nu i förnybar energi, och framför allt havsbaserade vindkraft. Det är tydligt att marknaden har valt bort kärnkraften, år 2019 var investeringarna i kärnkraft bara en tiondel så stor som i sol och vind internationellt.

Havsbaserad vindkraft är som vindkraft på land billigare än både kärnkraft, kol och oljeanvändning för energiframställning.

Ansvaret med havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft har stora ytor för framställning av energi. För att effektivitet och skyddet för haven ska fungera på smidigaste sättet kan vi redan i dag se havsbaserade vindkraftskluster på flera håll runt om i haven nära Europas gränser.

I Europa sker en omfattande energiomställning för närvarande. Och det handlar mycket om strategin av hur den tekniska utvecklingen ska harmonisera med både naturen och kombinationen med andra verksamheter, som exempelvis fiske och sjöfart, det säger Virginijus Sinkevicius, som är EU-kommissionens ansvariga ledamot för miljö, hav och fiske. Det handlar i detta sammanhang om ansvaret att skydda den biologiska mångfalden och uppmärksamma socioekonomiska konsekvenser och som är beroende av friska marina ekosystem. Och som främjar samexistensen inom havsområdet.

Svensk vindkraft till sjös bedöms som ett stort bidrag för Sveriges energibehov. Och för att det ska komma samhället till godo på bästa sätt med balanserade system. Marknadskonkurrens i ett sådant här avgörande samhällsbehov kan skapa samma elände som utgjorde klimathotet med den globala uppvärmningen. Demokratin måste driva avgörandet för samhällets energibehov och som är viktigare än marknadens intressen i just detta samhällsbehov.