Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Klimathotet måste stoppas nu! Som exempel måste petroleum helt och hållet ersättas med exempelvis havsvindkraft!

Foto: Fine Pix 2

"OCEAN 100"

Haven domineras av en liten

grupp mäktiga företag

Precis som i en James Bond film finns det en skuggig men mäktig finansgrupp som inte nöjer sig med mer än att äga rikedomarna i världens hav. I dag äger de en större del av världshandeln. Framöver strävar de även efter havens bedragande rikedomar.

Paul Lindberg: |2021-09-13| Hur kan en liten men mycket mäktig grupp av företag dominera havsekonomin i en sådan omfattning som Ocean 100 gör? I dag dominerar deras ägande av bland annat olje- och gasföretag till havs, men som även ökar rikedomen med utvecklingen av vindkraftsparker. Det ser också ut som att de garanterar olje- och gasföretagens förlängning framåt och inkludering med exploateringen av den växande havsekonomin. Avsikten tycks eftersträva den ekonomiska maktprofilen över världshaven.

Den vetenskapliga tidningen Science Advances (USA) skriver att Ocean 100 år 2018 hade 1,1 biljoner dollar i intäkter. Det är kolossalt mäktigt för en så liten grupp – och ovanligt. Men det är en grupp som består med några av världen mäktigaste företagare. Science Advances jämför Ocean 100:s inkomster med världens 16:e största nations totala ekonomi under ett år. Att vara stormrik är en sak – men att eftersträva världshaven känns som något i likhet med historisk imperialism – lilla Storbritannien som erövrar världen.

Ocean 100 drivs av handel- olje- och gasföretag till havs

Forskningen kring Ocean 100 har gjorts av bland andra University of Duke och som beskrev Ocean 100:s ägande av bland annat åtta kärnkraftsverk; olja och gas till havs; marin utrustning; produktion och bearbetning av skaldjur; containerfrakt, skeppsvarv och reparation; kryssningsturism; hamnverksamhet samt med de ökade havsvindkraftverken.

Ocean 100 hade totalt intäkter på 1,9 biljoner USA $ år 2018. Det är onekligen maffigt. Ägarna är skickliga industrialister och i samband med kunskapen inom en mängd områden resulterar det till framgång. Förutom Ocean 100 har ägarna en mängd andra industriella äganden och konglomerat som i sin helhet är betydligt större än Ocean 100 som bara är ett projekt av en mängd koncerner. Här gäller det tydligen inte bara en blygsam världsrikedom – det är säkert galaxen som hägrar.

Världen är för liten för den nuvarande världshandeln

Den enorma utvecklingen av turism med kryssningsfartyg är en av pärlorna, som skapas av Ocean 100 – så länge pandemier inte stör affärerna. Den globala containerfrakten och hamnverksamheten är motorn för världshandeln – och som även ökar flygfrakten.

Det är bland annat den transglobala båttrafiken som utgör en av planetens och havens miljöförstöringar – tillsammans med världens kustländer som spyr ut storstädernas alla avloppsvariationer.

Kring ovanstående verklighet uttrycker sig Ocean 100 på ett något annorlunda sätt än det jag har berättar om. De beskriver situationen med forskningen som en stor ekonomisk möjlighet och ett mönster för en utveckling för branscherna. De uttrycker sig väldigt finanspositivt: "Nu när vi vet vem som har störst påverkan på havet kan detta bidra till att förbättra transparensen när det gäller hållbarhet och havsvård".

Vad detta uttalande egentligen betyder tolkas på olika sätt mellan forskarvärlden och finansvärlden. Eftersom Ocean 100 agerar inom de flesta affärsområden, med högsta möjliga finansvärden, så förhåller det sig att de även är delaktiga i den största katastrofen någonsin i mänsklighetens historia – livet på planeten hotas!

Samtidigt agerar Ocean 100 på den andra sidan av miljösituationen med föredömliga vindkraftsparker till havs. Det ser ut som en förhoppningsfull övergångsprocess från det onda till det goda. Men den balanseringen är självklart dömt för ett nederlag och som drar med sig en mängd andra i djupet.

En linje i rätt vindriktning

Att eftersträva allt det maximala handlar ibland om hybris som i längden kan dränka hela skeppet. Att värna havet och samtidigt plundra det är naturligtvis inte trovärdigt. Inget land eller något företag ska kunna äga haven. Planeten måste nödvändigtvis värnas för mänskligheten och livet i stort. Det som liknar en psykopatisk plundring av naturen har följt mänskligheten fram till vår tid – när människan egentligen står på toppen av sitt kunnande – men som samtidigt deformeras av "mammon".

Situationen för mänskligheten har säkert kommit till en avgörande punkt som gäller att medvetet ta livet på allvar och explicit – hit men inte längre!

Klimathotet måste stoppas nu! Som exempel måste petroleum helt och hållet ersättas med exempelvis havsvindkraft!