IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Svenskarna dricker näst mest kaffe i hela världen, tusen koppar per person varje år.

Foto: NSF

Naturskyddsföreningen/BRASILIEN

Gifter i kaffet?

Världens största kaffeodling

Journalisten Henrik Brandão Jönsson har på uppdrag av Naturskyddsföreningen besökt världens största kaffekooperativ Cooxupé i Brasilien för att granska hur kaffeodling går till. En del av kaffet hamnar hos svenska konsumenter, eftersom Löfbergs, Starbucks, Illy och Zóegas köper kaffebönor därifrån. 


  Brandão Jönsson: |2015-10-25Uppgifter som Brandão Jönsson tagit del av pekar på att det på kooperativet används bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU, och som tillhör några av de giftigaste vi känner till. Enligt arbetare på kaffeplantagerna besprutas buskarna med kemiska bekämpningsmedel som inte är godkända inom EU.

Kaffekooperativet Cooxupé i Brasilien, med sina 12 000 anslutna odlare, är inte certifierat. Därmed finns inga särskilda regler om hur odlingen får gå till, vilket gör att det inte går att veta något om hur kaffet är odlat, exempelvis vilka bekämpningsmedel som har använts. Brandão Jönssons intervjuer med arbetarna på kaffeplantagerna visar att buskarna besprutas med kemiska bekämpningsmedel som inte är godkända inom EU.

Medel som används är bland annat endosulfan och cyantraniliprole. Endosulfan är förbjudet enligt Stockholmskonventionen, som Brasilien liksom de flesta andra kaffeproducerande länder skrivit under. Cyantraniliprole är dödligt för bin. Endosulfan är mycket giftigt, både att få i sig och vid hudkontakt samt mycket giftigt för fiskar, fåglar och bin.

flera offer med förgiftningsskador

Akutmottagningen i staden Nova Resende, som ligger mitt i kafferegionen, har tagit emot flera offer med förgiftningsskador, men menar att mörkertalet är stort.

– Kaffe är en av världens mest besprutade grödor. Bekämpningsmedlen som ofta används på kaffeodlingar är dessutom några av de mest giftiga. Det är allvarligt att förbjudna och giftiga kemikalier används i denna kaffeodling varifrån även svenskt kaffe kommer, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Kaffe är tillsammans med bananer ett av de mest besprutade livsmedlen. Oekologiska och särskilt ocertifierade plantager i Latinamerika använder ofta mer kemiska bekämpningsmedel än småbrukare i t ex Etiopien. Bekämpningsmedlen utsätter arbetarna för stora risker, skadar växter och djur på och runt om plantagen och förgiftar grundvattnet vilket utsätter alla som bor i området för risker via dricksvattnet.

Konsumenter bör få veta hur kaffet odlas

– Svenskarna dricker näst mest kaffe i hela världen, tusen koppar per person varje år. Konsumenter bör få veta hur kaffet som de köper är odlat. Om du väljer ett KRAV-märkt kaffe kan du vara säker på att kemiska bekämpningsmedel inte använts. Kaffeföretagen behöver bli bättre på att granska vad som sker på odlingarna som de köper sitt kaffe ifrån, och ställa om till mer ekologiskt certifierat kaffe, säger Johanna Sandahl.

Certifierat kaffe kan vara märkt med KRAV, EU-ekologiskt eller någon av de s k hållbarhetsmärkningarna t ex UTZ eller Rainforest Alliance. Hållbarhetscertifieringarna ställer krav på vilka bekämpningsmedel som tillåts, men det är endast KRAV och EU-ekologiskt som förbjuder kemisk bekämpning. Upp till 70 procent av innehållet i ett kaffepaket som är märkt med Rainforest Alliance kan bestå av kaffe från ocertiferade odlingar, såsom de som är anslutna till kooperativet Cooxupé i Brasilien.

Faktaunderlag ”Vem betalar priset för ditt kaffe?”

FAQ: Skillnaden mellan oekologiskt och ekologiskt kaffe

RLC