SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Möjligheternas år 2009

Opinion för resurshushållning

Finanskris, varsel och sociala nedskärningar visar att den oreglerade kapitalismen, det nyliberala ekonomiska systemet, inte fungerar den här gången heller. Företagen vill att staten ska ingripa. Tänk om! 

Vi kan vara på väg till ett förnyat blandekonomiskt system som löste 30-talskrisen. Birger Sjungargårds debattartikel den 2 januari borde ge storstads-centern något att tänka på. 


  Birgitta Hambraeus: | 2009–01–09 | Ursprungligen bestod Bondeförbundet/ Centerpartiet av landsbygdens folk, familjejordbrukare som slöt sig samman under ledning av Bramstorp mot "truster" och storfinansens övermakt. Tillsammans byggde arbetare och bönder det Sverige som tog sig ur fattigdom till världens rikaste land med minst sociala motsättningar. Jag är stolt över att ha fått Bramstorpsplaketten.  

Min morfar J.Sigfrid Edström, ASEA-chefen, undertecknade Saltsjöbadsavtalet 1938 i egenskap av Arbetsgivarföreningens ordförande, där arbetare och företagare visar varandra respekt och förtroende. Men nu har Centerpartiet konstiga samarbetspartner i regeringen!

En arbetsmarknadsminister som kallar år 2009 för ett "skitår", trots att han borde veta att förväntningar är avgörande för människors 

Andreas Carlgren, (C) 

Maud Olovsson( C) 

inställning till framtiden. Det är inte lockande att låna pengar till ett hus eller satsa i företaget under ett "skitår". 

Så finns det ett parti i regeringen som går emot Alliansens överenskommelse och vill bygga nya kärnkraftverk, trots den dåliga finska erfarenheten, dyrt och senfärdigt. Dessutom satsar detta parti på medlemskap i Nato med militär upprustning som följd. Är det inte övertydligt att de tusentals miljarder som världens militärindustriella komplex disponerar ökar osäkerheten och orsakar fruktansvärt lidande?   

Maud håller Alliansens linje och vill inte "tjata om kärnkraften". Hon satsar i stället på det soldrivna systemet och har till och med (!) fått Vattenfall att bygga vindkraft.

Jag hoppas att Andreas har rådgivare i Miljödepartementet med antroposofernas konstruktiva syn på miljö. Allt dessa satsar på blir framgångsrikt, tycks det. Biodynamisk odling, Vidar-kliniken med leg. läkare som kan antroposofisk läkekonst, Waldorf-skolorna och läkepedagogiken. Jag tänker på Jesu ord "av deras frukt ska ni känna dem" när han lär oss att avgöra om en profet är falsk eller ej.

Maud och Andreas har tidernas möjlighet att föra in Sverige på en väg som håller för framtiden. Då vi brukar utan att förbruka, som Centerpartiet sa redan på 1970-talet.

Det är fråga om en strukturomvandling, och sådana har vi varit med om flera gånger. Samhällets struktur ändras av människor som tror på sin sak och skaffar sig resurser.

»  Bilismen såldes som frihetsmedel och man framhöll inte att kommunikations systemet skulle medföra asfalterade vägar på god matjord, sönderslagna stadskärnor, bilköer, isolerade människor ensamma i en plåtlåda som dödar miljoner, förstör miljön och driver fram krig för olja. Bilen är bra på landet men inte för långa transporter eller masskommunikation, där många färdas samtidigt åt samma håll!

» Omstruktureringen i handeln motiverades med bekvämlighet, och man sa inte då att vi  ska betjäna livsmedelsindustrin genom att diska deras fula förpackningar, transportera dem långa vägar för återvinning och bli beroende av halvfabrikat med diverse skumma tillsatser.

» Livsmedelsjättar som Monsanto har fått Lantburksuniversitetet att tro att det är modernt och vetenskapligt att vara beroende av olja för konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och att föra över gener från olika arter i GMO. SLU motarbetar det ekologiska lantbruket, som skapar resurser av solen, vatten, koldioxid från luften och naturens suveräna materie-kretslopp. När vi går över till ekolantbruk blir marken åter värdefull och hela världens landsbygd blir viktig.    

Det är lätt att se hur tokig och obekväm (faktiskt) vår nuvarande samhällsstruktur är, som u-länderna håller på att ta efter.

Det goda som industrin också medför kan behållas utan att vi plundrar fattiga i u-länder och utan resursslösande metoder.  

De flesta av oss hänger bara med i den strukturomvandling som andra åstadkommer. Men vi kan alla påverka! 

Stöd de organisationer som kämpar för en god värld! När regeringen satsar för att motverka arbetslöshet, se till att stödja den goda strukturomvandlingen! Bilda opinion för framsynta lagar för resurshushållning och för att statens stimulanser villkoras med miljökrav! Lägg statliga beställningar i det privata näringslivet för förnybar energi och ta ett fast grepp om statliga företag så att de agerar framtidsklokt.

Maud och Andreas, ni har tidernas chans! 

Tidigare publicerad: Folkkampanjen mot atomkraft

www.folkkampanjen.se