upp

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Haitis kvinnor

Kvinnor och återuppbyggnaden

ActionAid uppmanar FN:s givarkonferens att sätta fokus på kvinnor och flickor i återuppbyggnadsprocessen. Det är också viktigt att lokalbefolkningen får vara med och påverka hur återhämtningsplanen ska se ut. 


  Ylva Jonsson Strömberg: |2010–05–10| Sätt fokus på Haitis kvinnor i återuppbyggnaden. Om Haiti ska bli långsiktigt fritt från hunger måste stödet till kvinnor och småskaligt jordbruk öka kraftigt. Redan innan jordbävningen drabbade Haiti gick halva befolkningen hungrig.

– Vi ber nu våra supportrar att hjälpa oss påverka Sveriges regering att använda sitt inflytande. Vi uppmanar dem att skicka ett mejl till Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson för stödet att stärka kvinnors roll och rättigheter.

Dessutom uppmanar ActionAid internationella givare att ge löfte om att uppfylla det fulla beloppet av medel som behövs för återuppbyggnaden. 

Återhämtningsplanen
Återhämtningsplanen ska bland annat ange hur mycket pengar som behövs för att bygga upp Haiti igen och vad medlen bör satsas på. Regeringen bedömer att det behövs 11,5 miljarder dollar för att återuppbygga landet. FN hoppas få in ytterligare fem miljarder kronor.

ActionAid har arbetat i Haiti sedan 1997. Sedan jordbävningen har ActionAid tillsammans med lokala samarbetsorganisationer hjälpt mer än 20 000 människor med katastrofhjälp och långsiktig återhämtning och strävar efter att i juli kunnat nå 100 000 människor.

ActionAids fadderbarn
ActionAid har funnits på plats på Haiti sedan 1996 och arbetar med nästan en halv miljon människor i olika projekt. Bland annat har organisationen flera olika fadderbarnsprojekt i landet. Av det vi har fått veta hittills har barnen överlevt. Vår personal har också klarat sig men många av dem har förlorat vänner, familj och sina hem.

Ylva Jonsson Strömberg är generalsekreterare för ActionAid

Stöd ActionAids arbete i katastrofer