KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Läkare utan gränser 

Haiti efter en månad

Jordbävningen i Haiti har lämnat landet i total förödelse med över 200 000 döda, 300 000 skadade och hundratusentals människor hemlösa. Efter den första fasen av akuta livräddande insatser skiftar nu Läkare Utan Gränsers verksamhet allt mer till eftervård och att förbättra människors levnadsvillkor.


  Läkare Utan Gränser: |2010–02–15| Akut insats direkt efter jordbävningen.

Direkt efter skalvet började människor med svåra skador strömma till Läkare Utan Gränsers sjukhus i Cité Soleil, Martissant, Trinité och Carrefour. En intensiv akutinsats inleddes och sjukvårdspersonalen arbetade under den första natten i skenet av ficklampor och strålkastare från bilar. 

Först morgonen därpå syntes katastrofens fulla omfattning. Läkare Utan Gränsers egna sjukvårdsstrukturer hade rasat samman och under flera dagar var det ovisst vad som hänt flera ur personalen. Sju av Läkare Utan Gränsers kollegor omkom tragiskt i katastrofen.  

OTILLRÄCKLIGA RESURSER AV ALLTING

Behovet av akutvård och kirurgi var enormt. Befintliga resurser och medicinsk utrustning var inte tillräckligt för att täcka det enorma behovet. Läkare Utan Gränsers personal behandlade så många människor som man kunde i provisoriska lokaler, på gatan och i omgjorda fartygscontainrar, samtidigt som man sökte efter nya platser att upprätta operationssalar. Organisationens haitiska personal arbetade genom denna mycket svåra period, trots att de själva var svårt drabbade av katastrofen.

Idag, någon månad efter jordbävningen, arbetar Läkare Utan Gränser på fler än 20 platser i och runt Port-au-Prince och de närliggande städerna Léogane och Jacmel. Nu finns tio fungerande operationssalar där man utför större operationer och fem för mindre ingrepp. Den senaste månaden har Läkare Utan Gränser behandlat mer än 18 000 patienter och utfört mer än 2 000 kirurgiska ingrepp.

Organisationen har över 1 800 anställda i Haiti, varav 1450 haitier. Cirka 1 400 ton medicinsk utrustning och förnödenheter har flugits in i landet och ytterligare 350 ton förnödenheter planeras anlända under de kommande veckorna.

Postoperativ vård och psykisk hälsa

Efter den första fasen av akuta livräddande insatser, övergår nu de medicinska prioriteringarna till postoperativ vård.

Läkare Utan Gränser har påbörjat arbetet med att återupprätta primärvård för vanliga åkommor och ge hjälp till människor med kroniska sjukdomar. Fyra platser har upprättats för postoperativ vård i Delmas, Lycée i Champ de Mars, Promesse och i en tidigare förskola känd som Mickey Mouse. Ytterligare en klinik för 150 patienter öppnar snart i Sarthe.

Organisationen planerar att ytterligare öka sin kapacitet inom de kommande veckorna för att garantera vård av god kvalitet för så många patienter som möjligt, inklusive de patienter som behandlats på andra platser, där ingen postoperativ vård finns.

Läkare Utan Gränser stärker dessutom sina insatser inom mental hälsa. Psykologiskt stöd är oerhört viktigt för människor och familjer som har blivit allvarligt skadade, särskilt i de fall där amputationer inte kunnat undvikas. Läkare Utan Gränsers psykologer har också uppsökande verksamhet och mobila kliniker för de internflyktingar som bor i tillfälliga läger. Man vänder sig till de människor som försöker hantera sorg, samtidigt som de undrar var och hur de ska leva i framtiden.

Förbättra levnadsförhållandena

Fyra veckor efter jordbävningen och med en annalkande regnperiod, finns en utbredd oro i Haiti över de trånga, ohälsosamma förhållanden som många av dem som blivit hemlösa nu tvingas leva i. Många människor har ännu inte fått tält och hygienartiklar och det råder dålig tillgång till rent vatten och sanitet.

– Det är svårt att tro att det är över fyra veckor sedan skalvet när så många människor fortfarande tvingas leva på gatan, säger Christophe Fournier, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande som nyligen återvänt från Haiti.

Läkare Utan Gränser har distribuerat tält liksom hygienpaket, men fokuserar främst på att ge medicinsk hjälp. Stor oro finns över den annalkande regnperioden då risken är stor för att sjukdomar som diarré och luftvägsinfektioner kommer att öka.

För mer information om Läkare Utan Gränsers verksamhet i Haiti klicka här.