IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: MAGNUS ARONSSON

Foto: Magnus Aronson

Svenska kyrkan:

Haiti i behov av nödhjälp

Haiti återhämtar sig långsamt efter den förödande jordbävningen den 12 januari. Konsekvenserna av skalvet blev enorma, den akuta fasen har varit mer tidsödande än väntat och ännu efter ett halvår är många haitier i stort behov av nödhjälp. Samtidigt har många löften om hjälp utifrån inte uppfyllts.


  Ewa Almqvist: |2010–06–06| ACT Alliance har bistått mer än 341 000 människor sedan jordbävningen, med bland annat tält, mat, vatten och sanitet. Arbetet sker genom lokala partner i samarbete med internationella frivilligorganisationer – bland andra Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete.

– Tack vare det goda samarbetet har praktiskt taget alla fått tak över huvudet, och de befarade sjukdomsutbrotten har inte förverkligats. Men fortfarande är hundratusentals människor i en extremt utsatt situation, särskilt de som har dåligt skydd inför den kommande orkansäsongen, säger Sylvia Raulo, samordnare för Lutherska Världsförbundet i Haiti.

Utmaningen efter sex månader är att sätta igång återuppbyggnadsarbetet och samtidigt hålla samma nivå på nödhjälpen. 

Den 1 mars publicerades Handlingsplanen för nationell återuppbyggnad, som ska fungera som grund för det framtida arbetet, lett av haitierna själva. Ansvaret ligger hos landets regering, och ACT Alliance ser ett stort behov av dialog mellan regeringen och det civila samhället.

– ACT Alliance uppmanar Haitis regering att ta ledningen i återhämtningsarbetet och fatta politiska beslut som gynnar landets befolkning. Vi uppmanar dem också att inkludera det haitiska folket i arbetet för att bygga upp landet, säger representanterna i Haiti.

Att bygga upp landet kommer att ta åtskilliga år, och det krävs långsiktiga åtaganden från det internationella samfundet. ACT Alliance uppmanar nu internationella givare att hålla de löften som getts till Haiti och dess befolkning i åtskilliga möten och konferenser – många löften som för närvarande ännu inte har uppfyllts.

Inom ACT-alliansen har Svenska kyrkan ett särskilt ansvar för att möta psykosociala behov i katastrofområden, att skicka experter och att utbilda personal på plats. Svenska kyrkan har haft specialutbildad personal på plats under 6 månader för att ge stöd både till ACT:s Haiti-anställda som drabbats och till befolkningen.

Läs om Svenska kyrkans engagemang i Haiti: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=351790
Om ACT Alliance: www.actalliance.org

 

Ewa Almqvist är ärkebiskopens pressekreterare

Faktabakgrund:

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete, är en del av ACT Alliance – ett globalt samarbete mellan ett 100-tal kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. Som en del av ACT kan Svenska kyrkan snabbt hjälpa till i akuta situationer och på ett effektivt och samordnat sätt arbeta med återuppbyggnad.

Medlemmarna i ACT Alliance har stött humanitärt utvecklingsarbete i Haiti i över 30 år. Sedan jordbävningen har alliansen samlat in drygt 120 miljoner US-dollar och kunnat bistå över 341 000 krisdrabbade människor. ACT Alliance har utlovat ett långsiktigt stöd till folket i Haiti.