IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Det naturligaste som finns – kärleken.

Statens museum for kunst, København. Foto: RLC

MÄNNISKAS MAKT ÖVER MÄNNISKA:

HBT-frågor stoppades

KRISS nekades medverka på Jesusmanifestationen

KRISS (Kristna studentrörelsen i Sverige) medverkade på förra årets Jesusmanifestation, ett arrangemang som samlar många kristna i Kungsträdgården i Stockholm. KRISS deltog då tillsammans med projektet Religion hjärta hbt, ett projekt som KRISS är projektpartner i. Deltagandet var mycket lyckat och många troende hbt-personer såväl som andra besökte KRISS bokbord på festivalen och uttryckte sin glädje över att Religion hjärta hbt och KRISS var där.


 Anna Burenius: |2012-05-03| HBT-frågor stoppades på Jesusmanifestationen. Inför årets festival, som skedde den 12:e maj, hade KRISS på nytt bokat plats för att tillsammans med Religion hjärta hbt medverka på festivalen. Både föreningen och projektet ser Jesusmanifestationen som en självklar arena att medverka i. Den 1:a maj, via e-post, meddelade dock ordförande för Jesusmanifestationen, Lennart Möller, att KRISS inte var välkomna som utställare och att pengarna skulle komma att betalas tillbaka.

”Vi är förvånade över att vi, som kristen studentorganisation, inte tilläts delta!” säger Anna Burenius ordförande för KRISS (Kristna studentrörelsen i Sverige). 

”Lennart anför som motivering att de inte diskuterar politik, och att man inte får manifestera saker i form av flaggor och plakat. Vi ser inte detta som politiska frågor, vi ser detta som kristen humanism” tillägger Anna.

SYNLIGGÖRA ÖPPENHETEN
Det arvsfondsfinansierade projektet Religion Hjärta HBT arbetar med att öka möjligheten för troende hbt-personer att vara öppna i hela sin identitet inom såväl den religiösa- som hbtq-rörelsen. Projektet är genom sina samarbetspartners synliga inom såväl religiösa som hbtq-arenor.

”För oss är det en självklarhet att finnas där troende hbt-personer finns, oavsett om det är en pridefestival, en samtalskväll eller en religiös manifestation” säger projektledarna, Göran Christersson och Lina Kurttila.

motiveringen 

I motiveringen för att utestänga KRISS och projektet från att delta står också ”… Detta upplägg har vi för att alla kristna grupperingar skall kunna delta. …”. Uppenbarligen räknas inte kristna hbt-personer till ”alla”.

”Vi är upprörda och besvikna över beslutet, samtidigt stärkta i vår övertygelse om att arbetet för att troende hbt-personers rättigheter är viktigt” säger AK Fagerlund, ordförande för Sveriges förenade hbtq-studenter som äger projektet Religion Hjärta HBT.

Kommentar:

Jesus eller Paulus?

Jesusmanifestationen är ett projekt som söker konstatera Jesus betydelse i samhället. Jesus förklaras med Paulus ståndpunkter, och kallar Paulus ord som Guds ord. Den andliga rörelsen däremot, hittar Jesus värdeord helt och full ur Evangelium. Inte alls hos Paulus. Även om Bibeln innehåller största visdom, så är knappast hela dess innehåll av Gud. Bibelns kanonisation fastställdes av dignitärer under 300-talet

  Paul Lindberg: Om Paulus och hans ståndpunkter kan vi läsa om i hans egna skrifter, men även i Evangelium, där han avslöjas rejält. Kring hans egna fördomar och anklagelser kan vi läsa att de ogudaktiga (homosexuella) ska mista livet, ja, att de ska dödas. Och kvinnan ska underställa sig mannen, och tiga i församlingen. 

Dessa hemskheter står klart och tydligt i Paulus skrifter, och ståndpunkterna kan aldrig definieras bort. Det är ett faktum!

Paulus kom i konflikt med Jesusrörelsen, under ledning av Petrus och Jakob, och han flydde därefter till Turkiet för att skriva ned sina ståndpunkter.

DISKRIMINERING AV KRISTNA STUDENTER, KRISS

Lennart Möller är talesman för Jesusmanifestationen och Sjundedagsadventist, men även aktiv politisk representant för Folkpartiet.

Sjundedagsadventisterna i likhet med vissa andra amerikanska frikyrkor tar i sin propaganda upp kampen mot homosexualitet – i framförallt den tredje världen. Och de lyckades fasansfullt väl, i så hög grad att länder i Afrika försökte lagstifta mot homosexualitet med konsekvenserna av dödsstraff. 

EU och FN har sökt hindra detta makabra tilltag. Men eftersom dessa frikyrkor inte har någon större tilltro till FN och missaktning mot mot EU:s engagemang för skyddet av hbt-personer i de berörda länderna, så fortgår missionsarbetet i samma Paulus anda. 

Kring denna konfrontation mot Jesus andliga förkunnelse riktas skottet mot Jesus uttalade värdeord om kärlek och rättvisa.

Folkpartiet var det första föredömliga parti som på allvar tog upp bekämpandet av fördomar mot hbt-personer.

Det är sorgligt att en person som Lennart Möller kan få representera Folkpartiet.

Läs mer om Jesus och Paulus:

Profeten Jesus

Paulus suckar

Kvinnan och urkyrkan