Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Ingen ska få förstöra framtiden!

 Foto: RLC

 STOPPA DET GLOBALA HOTET

Greta Thunberg

Fortsättning följer

Hyllad av världens demokratiska ledarskap är Greta Thunberg fenomenet för en nödvändig mobilisering. Världens ungdomar och deras framtid står verkligen på spel. Den globala uppvärmningen måste stoppas med alla stående demokratiska medel.


Paul Lindberg: |2019-05-06| Vi står inför den största kris mänskligheten har stått inför. Ändå har den ignorerats i decennier av dem som vetat om den. Vi strejkar för att vi vill ha en framtid.” Greta Thunberg. 

Den globala uppvärmningen fortsätter på grund av den nuvarande konsumtionshysterin – det är den faktiska orsaken. De vetenskapliga institutionerna har bevisat att vår planet inte längre klarar påfrestningarna och upprätthållandet av ett fungerande miljösystem som människor kan leva med. Det har orsakats av maktmänniskors ansvarslöshet. Och detta vet ansvariga politiker. De har vetat detta enda sedan 1970-talet. Forskarna lanserade denna vetskap som också fick stor publicitet i tidningspressen vid den tiden. Men det var politikerna som trollade bort problemet genom att skjuta det framåt mot framtiden. Det vill säga till idag. Har de löst den globala uppvärmningen till idag?

Jordens uppvärmning ökar! Politikerna som skulle lösa den globala uppvärmningen svek istället hela naturen. Där isarna smälter dör massor av djur idag. Detta på grund av att djur som valrossar och isbjörnar inte längre kan leva med bristen av isar. Valrossar dör i massor. Krill som är basfödan av en mängd djur i världshaven lever kring nord- och sydpolens isar. Nu när isarna smälter förändras livsbetingelserna avsevärt. Många fåglar kommer åt krillen lättare på grund av issmältningen, samtidigt som issmältningen försvårar för krillen, vilket minskar födan för fiskar och valar. När djuren minskar i antal kommer det även att drabba människorna genom att fisket kommer att minska. Så här drabbas hela naturen på grund av klimatförändringarna.

Makthavarnas tillkortakommanden. Den globala uppvärmningen har varit ett besvärligt problem för makthavarna. Problemet stör den industriella tillväxten – en tillväxt som är orsaken till den globala uppvärmningen. Vilket alltså lett till en global påfrestning av naturen. Denna besvärlighet tillsammans med oviljan av maktmänniskorna, har orsakat det värsta hotet mot människan och livet på jorden någonsin i världshistorien.

Det är svårt att ändra på människors livsstil även om det är nödvändigt för livets skull. Det är ännu svårare att ändra på livsstilen när makthavarna själva står för de livsstilsideal som orsakar den globala uppvärmningen. Alltså de som ska ta ansvaret för livet inte gör det, utan istället driver det som får naturen att krackelera. 

Många makthavare inom samhällspolitik och företagsamhet är de som leder industriförhållandena till den globala uppvärmningen. De om några borde ställas till ansvar för en omedelbar kvalitetsändring för att stoppa den globala uppvärmningen nu!

 

 

 

RLC