IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Natodebatten handlar sällan om de problem som finns med organisationen. Inte heller handlar det om den större frågan om hur vi bäst bygger en säkrare värld.

Foto: NATO

SVENSKA FREDS

Natosamarbete

Granskas av fristående utredning

Den 24 juni sjösattes en partipolitiskt oberoende Natoutredning. En av ledamöterna är Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds. Syftet är att göra en analys av hur ett värdlandsavtal med Nato och ett eventuellt medlemskap påverkar vår och Östersjöregionens säkerhet, vår relation till FN och vår möjlighet att bidra till en fredlig lösning av konflikter i omvärlden.


Linda Åkerström : |2015-07-16Stina Oscarson och Pierre Schori är initiativtagare till arbetet som i utredningen samverkar med: Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam, Lennart Uller och Linda Åkerström.

– Ansvariga politiker vill göra gällande att detta avtal är en teknisk fråga. Men det är mer än så. Värdlandsavtalet påverkar vår reella säkerhetspolitiska handlingsfrihet och vår trovärdighet som militärt alliansfria, säger Hans Blix.

– Avtalet är en brytpunkt på flera plan och det är därför viktigt att det finns en ordentlig konsekvensanalys före riksdagens omröstning, säger Pierre Schori.

militära insatser och Ryssland

– Natodebatten handlar sällan om de problem som finns med organisationen. Inte heller handlar det om den större frågan om hur vi bäst bygger en säkrare värld. I stället kretsar det ofta kring frågor som redan integrerade vapensystem, gemensamma militära insatser och Ryssland. Den problematiserande analysen saknas hos många, säger Linda Åkerström.

Utredningen ska vara färdig i mitten av december 2015 och kommer också att visa på vilka alternativ som finns för att bygga en hållbar säkerhet i dag. Ett första seminarium kommer att hållas i Stockholm den 28 september.

Medarbetare i utredningen:

Hans Blix Jurist, tidigare generaldirektör i IAEA, chef för FN:s inspektörer i Irak (UNMOVIC), ordförande i kommissionen mot massförstörelsevapen (WMDC).

Rolf Ekéus Svensk diplomat och ambassadör, har under flera år arbetat med nedrustningsfrågor, och ledde den svenska delegationen vid nedrustningsförhandlingarna i Genève 1983–88.

Sven Hirdman Yrkesdiplomat, ambassadör i Moskva 1994-2004.

Lars Ingelstam Utbildad vid KTH i teknisk fysik samt tekn dr. i matematik. Sedan 2002 oberoende forskare och författare.

Stina Oscarson Dramatiker, regissör och fri skribent.

Pierre Schori Svensk politiker och diplomat. Har suttit i riksdag, EU-parlamentet och regering samt varit FN-ambassadör och chef för en av FN:s största fredsoperationer i Elfenbenskusten.

Lennart Uller Krigsvetenskapsakademien Avd I (1987-), ordförande för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (1993-).

Linda Åkerström Statsvetare och ansvarig för nedrustningsfrågor och vapenexport på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

www.natoutredningen.se

Försvars- och säkerhetspolitik

RLC