KULTUR & SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Nation och ära, död och förintelse

Germania, Marianne och Svea 

Nationalistiskt förhärligande för det egna folkets sak och gemenskap, blev hotet mot grannar och de som inte var som det egna folket. De som inte var som oss. Och i en naiv ersättning för Gud fick änglalika skapelser pumpa mod i krigsberedskapen om det egna folkens oövervinnelighet.  


  Paul Lindberg: |2009–11–I5| Nationalism och krigandet har hört till normaltillståndet i världshistoriens mörkaste sidor. Under 1800-talet skapades det nationella medvetandet. Istället för Gud skapades lyriska och änglalika väsen, som mobiliserande kraft för nationen. Nationell yra fick ersätta politiskt och ändamålsenligt förnuft, som substitut för människornas relevanta krav på ett meningsfullare och rikare liv. Fattigdom och förtryck mättades med gudomlig nationalism.

Moder Svea och syskonen

Två diktare under 1600-talet ärade svensk storhet och ymnighet. Svea, lycksalighetens triumf, 1672, av Anders Wolimhaus Leijonstedt, och dikten Kungaskald av Gunno Dahlstierna. Det var inte bara dikterna som gjorde Sverige stort, det gjorde också stormaktstidens evinnerliga krig och åderlåtning av land och folk. Storheten i massdöd och svält.

Det var under 1800-talets nationalistiska mytbildning som behoven av nya gudar växte. Det gällde Europas alla nationalbildningar, och Moder Svea gjordes synonymt med det goda och rikliga Sverige, även om folket svalt och gjordes till kanonmat. 

Moder Sveas syster Marianne av Frankrike, skapades i samband med februarirevolutionen 1848, som fick symbolisera den franska bondflickan som offrar sig för nationen, med den käcka koniska mössan, bonnet rouge, och med en revolutionens kokard i de franska färgerna. Det var nationen och republikens frihetsideal som man offrade sig för.

Mariannes röda mössa har rötter från romarriket, där frigivna slavar bar den. 

Uncle Sam och John Bull

Affärsmannen Samuel Wilson från staden Troy i USA, kallades av sina affärsvänner för Uncle Sam, och han fick bli symbol för en hel nation. 

Han sålde kött till armén under kriget mot britterna 1812–14. Det var på köttets förpackning som stämpeln US markerats, vilket betydde att det var nationens egendom. Medan ryktet av alla dem som kände Uncle Sam visste att det var densamme som US, och därmed spreds smeknamnet, och som senare blev användbart i den nationalistiska propagandan för många krigsinsatser och mobiliseringen av soldater.

USA är faktiskt den nation som under 1900-talet varit mest i krig med andra nationer än några andra länder.

Så kan gudar och änglar göra nytta i Mammons tjänst.

Marianne – Frankrikes motsvarighet till Sveriges Moder Svea.

Och Golden Elsa, berlinarnas smeknamn på Siegessäule. Denna myt hade sin upprinnelse under Bismarck och Tysklands enande under Preussen. Och myten togs över av Hitler om drömmen  om Berlin med namnet Germania som den nya världshuvudstaden. 

Germania (Berlin), Hitlers modell av en huvudstad, med en ateistisk dom, större än Peterskyrkan, överst på bilden.

Uncle Sam – US, är den mest kända symbolen för USA, som från början var en tecknad figur, men symboliserade då amerikansk folklore – Broder Jonathan och Yankee Doodle.

Den vanligaste bilden på Uncle Sam är affischen för rekrytering, som effektivt pekar mot betraktaren: "I want you for US army!"

Affischen togs åter i bruk under andra världskriget för att förmå unga män att ta värvning.

Den engelska varianten är John Bull, en kraftigt byggd adelsman med aristokratisk hög hatt och väst med de brittiska färgerna, och han frågar: "Vem saknas? Är det du?"

Båda dessa affischer blev också symboliska som det Angloamerikanska världsväldets imperialism under hela 1900-talet.