IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: Corel

Human Rights Watch

President Bushs illegala tortyr

Överväldigande bevis mot Bushadministrationens tortyr tvingar president Barack Obama att begära en brottsutredning angående anklagelser om maktmissbruk av förre presidenten George W. Bush och andra högre tjänstemän, enligt Human Rights Watch i en rapport som släpptes i juli månad. Rapporten menar att Obama-administrationen har underlåtit att uppfylla amerikanska åtaganden under konventionen mot tortyr för att utreda tortyr och annan misshandel av fångar, enligt Human Rights Watch.


 Paul Lindberg: |2011-08-05| Den 107-sidiga rapporten, "Komma undan med tortyr – Bushadministrationen och misshandel av fångar," ger en övertygande information och motivering för en brottsutredning av George Bush och höga tjänstemän inom administrationen, inklusive förre vicepresidenten Dick Cheney, försvarsminister Donald Rumsfeld, och CIA-chefen George Tenet. 

Det gäller olaglig ordergivning av tortyrmetoder som "skendränkning," användningen av hemliga CIA-fängelser, och överföringen av fångar till länder där de torterats på uppdrag av Bush-administrationen.

"Det finns goda grunder för att undersöka Bush, Cheney, Rumsfeld och Tenet för deras godkännande av tortyr och krigsförbrytelser", säger Kenneth Roth, director of Human Rights Watch. 

"OLYCKLIGT POLITISKT VAL"

"President Obama har beskrivit tortyren som ett olyckligt politiskt val snarare än ett brott."

Om den amerikanska regeringen inte vill driva trovärdiga brottsutredningar, bör andra länder kunna åtala amerikanska tjänstemän som varit inblandade i brott mot fångar i enlighet med internationell rätt, meddelar Human Rights Watch.

"USA har en lagstadgad skyldighet att utreda dessa brott," enligt Kenneth Roth i ett uttalade. Och han fortsätter: "Om USA inte agerar, bör andra länder göra det."  

I augusti 2009 tillsatte USA:s justitieminister Eric Holder den amerikanske åklagaren John Durham för att undersöka fångar som utsatts för tortyr. Hans möjligheter begränsades på grund av handlingar gjordes hemligstämplade. Det betydde att åklagarens förundersökningar inte fick omfatta tortyr eller andra olagligheter som kunde betecknas som krigsbrott enligt både amerikansk och internationell rätt. 

Åtalspunkterna gällde skendränkning och annan misshandel som godkänts av Bushregeringen advokater, även om de handlingar kränkt inhemsk och internationell rätt.

TVÅ DÖDSFALL I CIA:s FÖRVAR

Den 30 juni i år uppmanades Eric Holder och John Durham att göra fullständiga undersökningar av två dödsfall i CIA:s förvar, enligt uppgift från Irak och Afghanistan. Human Rights Watch menar att Durhams utredning har så  begränsade möjligheter gentemot den tidigare Bushadministrationen och därför hade svårt med att ta itu med den systemiska brotten och missbruken att kringgå gällande lagar.  

"Den amerikanska regeringens mönster av missbruk i flera länder har inte varit handlingar utförda av individer som brutit mot regler och lagar, det berodde på beslut fattade av högre amerikanska tjänstemän som inte brydde sig om regler och lagar." Allt enligt Kenneth Roth.

MEDGIVANDEN AV BUSHADMINISTRATIONEN

» President Bush medgav offentligt att i två fall har han godkänt användningen av waterboarding, en form av skenavrättning, nära drunkning, vilket i USA länge har varit kriminaliserat. Bush bemyndigade även illegala CIA-hemliga interneringar med förhållningsprogram, där fångar hålls isolerade och ofta överförs till länder som Egypten och Syrien där de sannolikt torterades.

» Vicepresident Cheney var den drivande kraften bakom inrättandet av illegal internering och politiska förhör. Han var också ordförande i viktiga möten där specifika CIA-operationer diskuterades, bland annat om waterboarding av en fånge, Abu Zubaydah, 2002.

» Försvarsminister Rumsfeld godkände olagliga förhörsmetoder och noga följt förhören av Mohamed al-Qahtani, som var föremål för en sex veckors förvaring med tvångsåtgärder och förhör på Guantanamo, som övergick i tortyr.

» CIA-chefen Tenet godkände och övervakade CIA:s användning av waterboarding, stresskapande åtgärder, ljus och ljud beskjutning, sömnbrist och andra kränkande metoder.  

GEORGE BUSH SKYLLER IFRÅN SIG

I mediaintervjuer, har Bush försökt att rättfärdiga sitt godkännande av waterboarding, med motiveringen att justitiedepartementets advokater sa att det var lagligt. Men Bush borde, i enlighet med lagen, ha insett att waterboarding utgjorde tortyr, och borde ha rådfrågat pålitliga jurister. Det finns också betydande information om högre administrativa tjänstemän, inklusive Cheney, som försökt att påverka advokater bakom kulisserna, enligt Human Rights Watch.

"Bush tjänstemän ska inte kunna forma och handplocka juridisk rådgivning hur som helst och sedan gömma sig bakom det, som om det endast vore en intern angelägenhet," enligt Kenneth Roth.

Human Rights Watch sade att brottsutredningen bör innehålla en granskning av beredningen av justitiedepartementets memorandum, som använts för att rättfärdiga olaglig behandling av fångar.

Human Rights Watch meddelade att offer för tortyr bör få rättvis och skälig ersättning som krävs enligt konventionen mot tortyr. Både Bush och Obamas förvaltningar har framgångsrikt hållit domstolarna från bedömning i sak av anklagelser om tortyr i civilrättsliga processer genom bred användning av juridiska doktriner som statshemligheter och officiella immunitet.  

EN OBJEKTIV KOMMISSION MÅSTE INRÄTTAS

En oberoende, ickepartisk kommissionen, i linje med den 9-11 kommissionen, bör inrättas för att granska handlingarna av den verkställande makten, CIA, militären, och kongressen, när det gäller Bush-administrationens politik och praxis som ledde till fångövergrepp. 

Human Rights Watch uttalade att en sådan kommission bör lämna vitsord för att säkerställa att systematiskt missbruk såsom Bush-administrationen inte ska upprepas.

I februari 2011 ställde Bush in en resa till Schweiz, där påstådda offer för tortyr hade tänkt att lämna fram klagomål till honom. En undersökning kring amerikanska tjänstemän och tortyr pågår i Spanien. Dokument som offentliggjorts av Wikileaks visade att USA:s påtryckningar på spanska myndigheterna att lägga ned fallet har fortsatt under Obama-administrationen.

Human Rights Watch uttalade att den amerikanska regeringens underlåtenhet att utreda USA:s tjänstemän för tortyr och misshandel av fångar undergräver USA:s ansträngningar att trycka på för ansvar för brott mot mänskliga rättigheter i utlandet.

"USA har rätt att kräva rättvisa när allvarliga internationella brott begås på platser som Darfur, Libyen, och Sri Lanka, men det bör inte finnas någon dubbelmoral." "När den amerikanska regeringen skyddar sina egna tjänstemän från utredning och lagföring, så blir det lättare för andra att avfärda de globala ansträngningarna mot kränkningar av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter."

Översättning från artikel av Kenneth Roth, director, Human Rights Watch, pressmaterial.

Rapport kräver brottsutredning

 

Getting Away with Torture

The Bush Administration and Mistreatment of Detainees

Läs hela rapporten på   www.hrw.org