IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Biskop Anders Arborelius och ärkebiskop Antje Jackelén tackar påve Franciskus för engagemang och närvaro i Lund och Malmö i höstas.

Foto: Mikael Stjernberg/Svk

KATOLSKA OCH LUTHERSKA KYRKORNA

Gemensamt tack till Franciskus

Reformationsminnet

– Den helige Franciskus har genom sin kärlek till den fattige Kristus, till de fattiga och till skapelsen blivit en nyckelfigur i den ekumeniska dialogen, säger biskop Anders Arborelius.


Daniel Bramsell: |2017-06-08Ärkebiskop Antje Jackelén och biskopen för Stockholms katolska stift, den blivande kardinalen Anders Arborelius, möter påve Franciskus i samband med generalaudiensen kl. 10.30 onsdagen den 14 juni. Då kommer Svenska kyrkan tillsammans med Stockholms katolska stift att tacka påve Franciskus för engagemang och närvaro i Lund och Malmö under det gemensamma luthersk-katolska uppmärksammandet av reformationsminnet i höstas.

Antje Jackelén och Anders Arborelius överlämnar tillsammans ett minne till påven i form av en ikon gjord av Lars Gerdmar – en av Nordens mest kända ikonmålare, som också kommer att närvara vid överlämnandet. Ikonen är målad speciellt för påve Franciskus. Ikonens motiv är den helige Franciskus av Assisi, ett helgon som lyfte fram naturens och djurens betydelse och för vilken solidaritet med de minsta i samhället var viktigt.

Det var den 31 oktober förra året som påven tillsammans med ledningen för Lutherska världsförbundet besökte Sverige med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammade 500-års minnet av reformationen. Det historiska mötet, med temat Från konflikt till gemenskap: Tillsammans i hoppet, var frukten av en flera decennier lång dialogprocess mellan Vatikanen och Lutherska världsförbundet. Under mötet uppmärksammandes fem ekumeniska imperativ som man nu arbetar med runt om i världen för att förverkliga

– Den internationellt mycket uppmärksammade Joint Commemoration i Lund fortsätter att bära frukt: tacksamhet, hopp, och uppgörelse med fördomar och splittring. Energin från Lund inspirerar lutheraner och katoliker i hela världen att fortsätta vägen från konflikt till gemenskap, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

RLC