IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: Markus Marcetic 

Diakonia

Skänk en lunch till Afrikas horn!

Kd-ledaren Göran Hägglund och S-ledaren Håkan Juholt och andra politiska ledare ger sin lunch till svältdrabbade kvinnor, barn och män på Afrikas horn. Det kan du och dina kollegor också göra! Om 8 kollegor ”skänker en lunch” motsvarande 70 kr så kan en familj på Afrikas horn få mat i en månad.


 Erika Bergman: |2011-09-08| Svenska politiker stödjer Diakonias arbete för att bistå svältdrabbade människor på Afrikas horn. S-ledaren Håkan Juholt, Kd-ledaren Göran Hägglund, och fp:s EU-minister Birgitta Ohlson är bara några som ger en lunch – och uppmanar fler att göra samma sak.

Diakonia finns på plats i Somalia och Kenya sedan många år. Den torka och svält som nu plågar människor har gjort att vårt långsiktiga utvecklingsarbete fått en annan inriktning: Akuta humanitära insatser i form av mat till flyktingar och familjer som är extra hårt utsatta av torkan. Så många som 12 miljoner människor på Afrikas horn svälter eller riskerar att drabbas av svält. Människor kommer att behöva hjälp i minst fyra månader till.

Diakonia ser tillsammans med sina samarbetsorganisationer i Somalia och Kenya till att den akuta nöden lindras. Men vi måste också ha siktet inställt på att hjälpa människor tillbaka till ett normalt liv. Diakonia kommer bland annat att hjälpa bönder med utsäde som är anpassat till torka, i kombination med utbildning i hur man på bästa sätt odlar sin mark i det svåra klimat som råder på Afrikas horn. En annan viktig insats är att hjälpa människor att hitta nya sätt att försörja sig. Det är också nödvändigt att bistå människorna när de organiserar sig för att på ett bättre sätt kunna hantera katastrofer som torka och missväxt. 

– Med vår 25 år långa erfarenhet från norra Somalia vet vi att ett organiserat samhälle har mycket bättre möjligheter att möta en katastrof, säger Bo Forsberg, Diakonias generalsekreterare.

Diakonias givare har redan skänkt drygt 1,4 miljoner kr till Afrikas horn. Radiohjälpen har beviljat 1 miljon kronor för Diakonias humanitära arbete i Somalia och Kenya.

Gör som Juholt och Hägglund – ge din lunch till Afrikas horn

”Gör som jag – skänk din lunch till Afrikas horn” uppmanar Håkan Juholt, som skänker pengar till Diakonias arbete för svältdrabbade människor på Afrikas horn. 70 kronor räcker till en lunch här. I Somalia och Kenya kan vi ge 22 personer som drabbats av torkan en dagsranson mat.

Svenska politiker och artister stödjer Diakonias arbete för att bistå svältdrabbade människor på Afrikas horn.