SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Svenska kyrkan:

Människors rätt till hjälp

Vid en givarkonferens i Sharm El Sheik möttes representanter från fler än 70 länder för att diskutera humanitärt bistånd och stöd till återuppbyggandet av Gaza. Efter 20 månaders blockad och tre veckors intensiva strider är hjälpbehovet i Gaza akut, men arbetet med både humanitär hjälp och stöd för återuppbyggnad försvåras av det politiska läget.


  Stefan Håkansson: |2009–03–10|  Sveriges regering och övriga givare måste nu insistera på att människors hjälpbehov prioriteras.

– Vi oroas av att humanitärt stöd används som ett politiskt påtryckningsmedel. Det humanitära imperativet – att bistå människor i akut nöd – måste prioriteras framför alla andra faktorer. Detta är tydligt uttalat i principerna för Gott Humanitärt Givarskap (GHD) vilka också är vägledande för Sveriges och SIDA:s humanitära arbete, säger Christer Åkesson, biståndschef Svenska kyrkan.

Människors rätt till hjälp måste tillgodoses! Både lokala och internationella biståndsorganisationer har stora problem att leverera humanitärt bistånd i tillräcklig mängd och enligt godtagbara humanitära principer. Blockaden av Gaza fortsätter att begränsa både vilken typ och vilken mängd av varor som får föras in. Bland annat är det ett i det närmaste totalt stopp för allt byggmaterial, vilket omöjliggör allt återuppbyggnadsarbete.

– Förseningen av biståndet till Gaza har skapat en oacceptabel situation där människor nu är extremt utsatta. Gränserna måste öppnas omedelbart för att vi ska kunna möta det akuta hjälpbehovet. Det vilar ett tungt ansvar på alla politiska aktörer att säkerställa tillträde för humanitär hjälp och omedelbar återuppbyggnad, säger Christer Åkesson.

Svenska kyrkans humanitära bistånd till befolkningen i Gaza sker tillsammans med kyrkornas internationella katastrofallians (ACT). Biståndet består av försändelser av bland annat mat, vatten och mediciner.

FN-källor uppskattar att 14 000 hem har förstörts och skadorna på vital infrastruktur som skolor, fabriker, el- och vattenförsörjning är enorma.

Stefan Håkansson är Pressekreterare i Svenska kyrkan