IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: Espen Rasmussen

Läkare utan gränser

Galkayo i centrala Somalia

Vårdar sårade efter stridigheter. I slutet av förra veckan bröt våldsamma strider ut i Galkayo i centrala Somalia. 18 personer tros ha omkommit och Läkare Utan Gränser har hittills behandlat omkring 80 sårade på två sjukhus i staden.


 Malin Lager: |2011-09-05| Vi är mycket oroliga över att så många civila blivit skadade i samband med stridigheterna. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen noga och bistå med ytterligare sjukvård, säger Rolland Kaya, projektsamordnare för Läkare Utan Gränser.
Läkare Utan Gränser har försett sjukhuset i norra Galkayo med kirurgiskt material och andra förnödenheter för att tillgodose behoven hos de sårade som strömmar till.

Undernäringsbehandling
Läkare Utan Gränser arbetar på sjukhusets öppenvårdsavdelning och behandlar framför allt barn under 12 år. I juli öppnade Läkare Utan Gränser en ny pediatrisk avdelning på sjukhuset och bedriver sedan tidigare behandlingsprogram för undernärda barn. På Läkare Utan Gränsers sjukhus i södra Galkayo bistår personalen med utökad sjukvård, bland annat i form av kirurgi.  

Stort sjukvårdsbehov
I Galkayo finns ett stort behov av sjukvård, inte bara hos befolkningen utan även hos de tusentals migranter som är på flykt undan våldsamheter och torka i samband med den pågående undernäringskrisen. Läkare Utan Gränser är den aktör som står för den största delen kostnadsfri hälso- och sjukvård i Galkayo och ett område på hundratals kilometer däromkring.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Somalia sedan 1991 och ger gratis sjukvård i åtta av landets regioner. Över 1 400 lokalanställda, stöttade av ett hundratal internationella medarbetare i Nairobi, bistår befolkningen med gratis sjukvård, kirurgi, behandling för undernäring samt vattenförsörjning och utdelning av akuta förnödenheter till människor på flykt.

Läkare Utan Gränser bistår också med sjukvård till somaliska flyktingar i Kenya (i lägren kring Dadaab) och i Etiopien (Liben).