IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Peepoo – kiss o bajs. Ett allvarligt problem för en stor del av världens befolkning.

Foto: Peepoo

FÖRSLAG TILL NOMINERING

Fredspriset 2014

Har i år tilldelats...

Det är inte så ofta numera man känner sig överväldigad, hoppfull och fylld av framtidstro. Häromdagen hände det på en anordnad dag av Tekniska Högskolan i Stockholm – KTH Sustainable Day 2013. Det var främst en talare, oaktat att det var en rad spännande forskare som talade om fantastiska utvecklingsmöjligheter, som fångade mitt intresse. Arkitekten och professorn på Arkitekturskolan KTH, Ander Wilhelmson, har nämligen utvecklat en självsanerande engångstoalett att främst användas i så kallad urban slum samt vid katastrofer, där mycket dåliga sanitära förhållanden skördar många liv.


  Ulf Svensson: |2013-10-24|  En liten påse, djävlar & anamma och en stor gärning! Anders Wilhelmson berättade hur han som arkitekt åkt runt i fattigare delar av vår värld och diskuterat bostäder med invånarna. Deras något förvånande svar, var enligt arkitekt Wilhelmson, att man kunde bygga sina bostäder själva – det var inget större problem. Det som däremot var ett större problem var toalettlösningarna, eller snarare bristen på toaletter. Detta innebar att man var tvungen att göra sina behov utomhus, lite varstans, på obekväma platser och sent på kvällarna eller när behovet pockade på, för liten som stor.  

Allvarliga konsekvenser

Alla människor i dessa fattiga kvarter drabbades på lite olika sätt. Många blev våldtagna, speciellt små flickor när man måste lämna bostaden i sen timma, avföringen förorenade allt vatten vilket gjorde de mindre barnen och bebisarna blev sjuka i diare varav många dog, äldre flickor kan inte fortsätta skolarbetet när man kom i puberteten på grund av att man inte kunde sköta sin hygien i skolan, de få pengar dessa familjer har går oftast inte till mediciner eftersom det innebär att man inte kan köpa mat och så vidare. I spåren av dåliga sanitetsförhållanden kan vi lägga epidemiska sjukdomar, allmän miljöförstöring, att dessa förhållanden extra drabbar grupper som redan från början är svaga och utsatt och så vidare.

Om ovanstående uppräkning handlar om de direkta effekterna finns även en motsvarande indirekt effekt. Dessa effekter handlar om påverkan på familjer, grannskap, samhällsanda och samhällsekonomi. Traumatiserade familjemedlemmar, brister i lokalt företagsklimat genom otrygg miljö, otillräckliga samhällsinitiativ och medborgare som inte utvecklas vilket i sin förlängning betyder minskad ekonomisk och social utveckling.

Peepoo

Det företag som professor Wilhelmson startat heter Peepoo och syftar på pee – kissa och poo – bajsa. Det har drivits i en förhållandevis liten skala men nu läggs nya planer på en expansion av verksamheten. Och när man betänker hur många människor i världen som saknar fungerande toaletter, uppskattningsvis 2,6 miljarder, är det inte så konstigt att man satt expansion överst på dagordningen. Man är i färd med att investera i en stor processmaskin och gå från en mera merkantil tillverkning till en mer industriell skala. Man har arbetet nära stora kemikoncerner såväl som större hjälporganisationer för att lyfta verksamheten till en ny nivå.

På samma sätt som verksamheten expanderar på företagsnivå expanderar den också på lokalnivå. Anders berättar om affärer som fått en ny attraktiv vara, familjer som fått en ny inkomst genom att antingen sälja påsar eller samla in dem – eftersom det finns ett fiffigt pant-/retursystem – eftersom när varan använts har den ånyo ett värde men nu som växtnäringsmedel. Det finns numera i Kenya, som är en viktig marknad för Peepoo, företag som tar hand om den nya råvaran och producerar kaffeplantor med hjälp av energirik gödsel, som i sin tur ger exportintäkter osv. Dessutom utvecklar man kringprodukter som små toalettstolar och små toalettrum i miniformat som gör påsen ännu mera värdefull för de människor som använder den.    

Den högsta dimensionen

När man funderar på detta företag så är det naturligtvis bra att man löst ett problem som vi haft länge på jorden. För faktum är att redan på 1800-talet fanns samhällstänkare som beskrev fenomenet med urlakade åkerjordar på grund av expanderande städer men där näringsämnena aldrig återbördades till jordarna igen. 

Konsekvensen, som EU Parlamentarikern Marit Paulsen beskriver som ”Guds gåva på åkern, förvandlas till Djävulens redskap i vattnet”, är det som i dag refereras till ”det brutna kretsloppet”. Inte nog med att näringsämnena inte återbördades från stad till landsbygd, det ställer också till med stora problem i staden med utsläpp, övergödning samt döda bottnar i stadsnära vatten och helt andra och allvarligare problem i fattigare delar av världen som vi konstaterat ovan. Just recipienten vatten är i sammanhanget extra besvärlig omständlighet eftersom vatten är ett lösningsmedel och till skillnad från jord inte bryter ned föroreningarna.

mänskliga rättigheter, folkrätt, fred och frihet

Men, frågan är om inte denna idé framförallt handlar om mänskliga rättigheter, folkrätt, fred och frihet; om  människans och livets okränkbarhet och liknande. Det gäller Barnkonventionen, sexuell och reproduktiv hälsa, människans och livets okränkbarhet. Kort sagt: möjligheten för de människor på jorden som är mest utsatta, sårbara och maktlösa, att steg-för-steg i dagliga handlingar, själva skaffa sig förmåga och kraft att förändra dåliga livsvillkor till ett drägligt liv där hopp om framtiden åter börjar spira! 

Mitt tips till Nobelkommittén i Oslo är – studera detta fall noggrant!

Upptäck Peepoople!

www.peepoople.com

 

Fakta:

En liten påse...

Diarrésjukdomar står bakom mellan 25 till 50 procent av alla dödsfall i flyktingläger. 80 procent av dessa fall utgörs av barn under 2 år.

Förbättrade hygienförhållanden skulle drastiskt kunna minska dessa siffror, bland annat med hjälp av påsar från Peepoople.

Faktum är också att påsen efter användning ökar i värde eftersom den omvandlas till värdefullt gödningsmedel. Kort sagt, ett nytt kretslopp som både har stora individuella fördelar och skapar nya värden för samhället som helhet.