Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Västeuropas länder och många andra länder runt om i världen har lyckats humanisera och utveckla demokratin för kärleken och rättvisans skull – med demokratiska lagar.

Foto: CNA

VATIKANEN

Påve Franciskus

Lag för samkönade par

Påve Franciskus yrkar på att införa lag för möjligheten av par av samma kön, och med detta avsätta den nuvarande lagen. Det innebär en definitiv humanisering av Vatikanens doktrinära inställning till medmänniskornas kärlek och mångfald.


Paul Lindberg: |2020-10-21| Påven Franciskus efterlyser civilrättslig lag för par av samma kön, för en övergång med Vatikanens nya humanare inställning och synen på medmänniskan.

Påven Franciskus kräver nu att lagar måste införas för civila möjligheter för par av samma kön, och avfärdade därmed Vatikanens tidigare doktrinära inställning till medmänniskors rättigheter på grund av Vatikanens historiska ställningstaganden.  

”Homosexuella ska ha rätten att bilda familjen. Franciskus: "De är Guds barn och har rätt till en familj. Ingen ska kastas ut eller göras eländig på grund av det." Och påven uttalade därefter: ”Vad vi måste skapa är en civil unionslag. På det sättet skyddas de lagenligt", sade påven. "Jag står upp för det."

Franciskus humana inriktning

Påvens memento gäller motståndet mot fördomar med allt det som är orättvist och skadar medmänniskor. Hans medarbetare är nu inriktade på att förverkliga de humanitära behoven i första hand. Det gäller behoven för flyktingar, de fattiga och de diskriminerade; det gäller sexuella övergrepp, kvinnors nedsatta roll i många länder o.s.v.

Franciskus samtalade med ett manligt par om deras uppfostran av sitt lilla barn och påven uppmuntrade de två italienarna av samma kön att låta familjen växa i deras församlingskyrka, vilket familjen tyckte var bra för barnet.

Påvens direkta uppmaning för civilrättsliga lagar representerar en förändring från hans föregångares perspektiv och från hans tidigare mer försiktigare uttalanden på civila förhållanden. När han var ärkebiskop i Buenos Aires, verkade han inte för att legalisera äktenskap av samma kön. Och det handlar säkert om tidsflödets förändringar och möjligheter. 

Enligt kännarna av kardinalen innan ha blev påve från Argentina menar att han redan vid den tiden försvarade de homosexuellas rättigheter. Men samtidigt menade dåvarande kardinalen att det kan bli svårt för barnen om de inte har både mamma och pappa. Och det har varit en fråga som följts ända fram till i dag. Men i dag finns många familjer som består av mamma- mamma-barn och pappa-pappa-barn – och det tycks trots allt fungera. Det kan givetvis bero på i vilket land det handlar om.

"Homosexuella kan inte godkännas"

Kardinal Joseph Ratzinger och påven Johannes Paul II, gjorde klart år 2003 att homosexuella inte alls kan godkännas eller juridiskt erkännas som homosexuella familjer. Lagarna ska skydda äktenskapet som grunden för familjen, samhällets primära enhet.” Och det är precis som den nuvarande påven Franciskus möjliggör – genom att  lagstifta för enkönade äktenskap. Västeuropas länder och många andra länder runt om i världen har lyckats humanisera och utveckla demokratin för kärleken och rättvisans skull – med demokratiska lagar.

Medan biskopar i demokratiska länder inte har motsatt sig förslag från samkönade civila förhållanden, och istället medverkar för att möjliggöra ett rättviseförhållande för människor, så kan det utöva en demokratisk påverkan för de länder som önskar ökad humanitet och kärlek.

Det är med lagstiftning som rättvisan ska byggas!