IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Kungliga vetenskapsakademin hävdar att en halverad energianvändning är möjlig.

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN:

Myten om lönsam kärnkraft

Sol och vind klarar hela elförsörjningen

En av de myter som tas upp i vår rapport ”Dags att välja framtidens energisystem” är just den som Jonas Jacobsson Gjörtler använder som argument för kärnkraften: myten att om det inte vore lönsamt med kärnkraft skulle det inte byggas några reaktorer, skriver Svante Axelsson, i en slutreplik i en debatt om kärnkraften i Svenska Dagbladet  


 Svante Axelsson: |2012-06-25| För det första så visar det sig gång på gång att kärnkraft inte är lönsamt utan subventioner, för det andra så är det viktigt att skilja på vad som är lönsamt för samhället och vad som är lönsamt för det enskilda företaget. Vem vill idag investera cirka 70 miljarder och vänta 20 år på de första intäkterna?

När det gäller subventioner av kärnkraften så påstår regeringen gång på gång att inga subventioner ges till kärnkraften. Detta är dock en sanning med modifikation. Det obegränsade skadeståndsansvaret är knutet till dotterbolaget och inte moderbolaget vilket gör det orealistiskt att tro att kostnaderna för en olycka i rang med Fukushima skulle täckas av detta ansvar. Staten garanteras endast ett skadestånd på 12 miljarder medan kostnaderna för Fukushima låg på långt över 1 000 miljarder.

De som tjänar pengar på kärnkraften är reaktorägarna, medan det är staten och i förlängningen det svenska folket som får ta den ekonomiska kostnaden vid eventuella olyckor. Avfallshantering och den framtida nedmonteringen av gamla reaktorer är idag inte finansierad. Industrin och vissa politiska företrädare behöver förstå att tiden för billig energi från kärnkraft är förbi. Nya kärnkraftverk skulle inte vara lönsamma utan subventioner och elen från nybyggda reaktorer blir bara dyrare medan det förnybara blir billigare över tid.

framtidens energisystem 

Slutligen skriver Lina Palm att vi i vår rapport om framtidens energisystem förutsätter en orealistisk energieffektiviseringspotential. Faktum är att det är precis tvärtom. Till och med Kungliga vetenskapsakademin hävdar att en halverad energianvändning är möjlig. Och det är mycket billigare att stötta energieffektivisering jämfört med vad det kostar att satsa på ny elproduktion.

Att ett framtida svenskt elsystem skulle klara av att balansera all vind och solkraft är ingen nyhet. Existerande vattenkraft har stor potential som balanskraft idag och i takt med att smarta nät byggs ut i EU kommer hela EU att klara 100 procent förnybart utan kärnkraft och fossil kraft.

Låt oss nu få till en blocköverskridande uppgörelse för 100 procent förnybart så alla investeringar kan satsas på det som hör framtiden till.

Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Läs hela kärnkraftsdebatten i SvD