Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Storstäder orsakar till stor del klimatkrisen på grund av fossila bränslen.

Foto: RLC

JORDENS VÄNNER

Fossilfri Zon

Den absolut största orsaken till klimatkrisen är fossila bränslen. Kol, olja och fossilgas står idag för cirka 80 % av alla koldioxidutsläpp. Det finns inga alternativa lösningar – för att hantera den kris vi står inför måste vi så snabbt som möjligt fasa ut fossilindustrins hela produktion av olja, kol och gas.

Charlotte Lundqvist: |2021-11-17| Kampanjen Fossilfri Zon syftar till att sprida idén om ett fossilnedrustningsavtal i Sverige. Fossilfri Zon arbetar genom både en nationell samordningsgrupp och lokala grupper för att uppmärksamma avtalet och få svenska kommuner att ställa sig bakom. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!

Vad är Fossilnedrustningsavtalet?

Fossilnedrustningsavtalet är en svensk benämning på ”The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty”  – ett hoppfullt initiativ och en global kampanj för att möjliggöra en global rättvis omställning från fossila bränslen till förnybar energi och hållbara samhällen. Kampanjen mobiliserar politiskt tryck för ett internationellt avtal för att stoppa spridning och rusta ner produktion av fossila bränslen i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Precis som med kärnvapenhotet hotar produktionen av fossilbränslen och resulterande klimatkris själva existensen för våra samhällen – men med mycket större sannolikhet att katastrofen inträffar. Fossilindustrin och fossilbränsleproducerande länder är nämligen fast beslutna att till 2030 producera mer än dubbelt (120%) så mycket fossila bränslen än vad som krävs för att nå Parisavtalet 1,5-gradersmål. Detta får inte ske.

Ett internationellt avtal krävs därför som omedelbart stoppar ytterligare expansion, med bindande överenskommelser om snabb nedrustning och en rättvis omställning till fossilfria samhällen.

1. Icke-spridning

All prospektering och nyproduktion av fossila bränslen stoppas omedelbart över hela världen. Fossilindustri och länder som producerar fossila bränslen måste förbinda sig att omedelbart stoppa alla planer på expansion. Länder som ännu inte utvinner eller producerar fossila bränslen måste förbinda sig att inte påbörja nya fossila projekt.

2. Global nedrustning

De länder som nu producerar fossila bränslen stänger ner detta så snart som möjligt. Rika länder med lågt beroende av fossilbränsleintäkter för att finansiera hälsa, skolor och andra offentliga verksamheter måste stoppa produktionen omedelbart. Fattiga länder med stort beroende behöver mer tid och internationellt stöd. Fossil infrastruktur behöver nedmonteras överallt.

3. Rättvis omställning

Fossilnedrustningsavtalet måste säkerställa att omställningen bort från fossila bränslen sker på ett rättvist, fredligt och hållbart sätt. Vi behöver en omställning som möjliggör en rättvis fördelning av resurser, förnybar energi och andra klimatvänliga lösningar för varje medborgare, arbetare, samhälle och land genom att möta allas behov i omställningen, och i synnerhet de människor som drabbas hårdast av både klimatkrisen och nedstängningen av fossilindustrin.

Läs mer om hur du kan engagera dig! Skriv på namninsamlingen och sprid vidare.

jordensvanner