IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Forum Syd

Lån till Pakistan lägger sten på börda

I dagarna antog senaten i Pakistan enhälligt en resolution som vädjar till det internationella samfundet om skuldavskrivningar. Sedan IMF svarat på översvämningarna i Pakistan genom att ge landet katastroflån har folkrörelser världen över uppmanat till samma sak. Det skulle frigöra avgörande resurser till återuppbyggnaden av ett av världens fattigaste och mest skuldtyngda länder.


  Kristina Fröberg: |2010-11-05| Internationella Valutafonden gav i september Pakistan 450 miljoner dollar i katastroflån. Det behövs tveklöst resurser när ofattbara 21 miljoner människor är drabbade av översvämningarna. Detta i ett land där 60 procent av befolkningen redan är djupt fattig. Men Pakistan hade redan innan katastrofen en ohållbar skuldbörda. Att ge nya lån i stället för bistånd kan tyckas närmast cyniskt. Pakistan la redan innan katastrofen nästan tre miljarder US$ om året på återbetalning och räntor, tre gånger så mycket pengar som går till sjukvård i landet.

Pakistans utlandsskuld var år 2009 50 miljarder US$. Mer än hälften av skulden är lån från internationella finansiella institutioner som IMF, Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken. En stor del av skuldbördan uppstod när långivare med öppna ögon lånade ut pengar till militärregimen som styrde landet 2001-2008.  Mycket av dessa pengar har inte kommit fattiga människor till godo. Ändå är det de fattiga i landet som nu indirekt betalar tillbaka lånen.

I mitten av oktober hölls stora demonstrationer i Pakistan för avskrivningar av IMF:s och Världsbankens lån för att frigöra resurser till återuppbyggnad. Nu har senaten tagit fasta på dessa krav genom att enhälligt anta en resolution som uppmanar det internationella samfundet att se över och skriva av skulderna .

En ordentlig översyn måste göras av Pakistans skulder och långivare som agerat omdömeslöst måste tvingas ta sitt ansvar för dålig långivning. När översynen pågår bör ränte- och återbetalningarna frysas. Detta skulle frigöra miljarder dollar för återuppbyggnaden för de miljontals människor som just nu kämpar för sin överlevnad. Pakistan är en skör stat. En ökad skuldbörda kan dessutom bidra till att ekonomin kollapsar och att militären åter får starkare grepp om makten.

Sverige har inflytande i IMF genom den nordiska/baltiska styrelseposten och vår uppmaning till den svenska regeringen är att hörsamma kraven från Pakistan och driva dessa i IMF. IMF:s katastroflån till Pakistan måste skrivas av och övergå till bistånd. Så agerade IMF, efter enträgna påtryckningar, när Haiti fick katastroflån efter jordbävningen. Det finns ingen anledning att behandla Pakistans drabbade annorlunda.

Artikeln är publicerad på Newsmill

Forum Syd

www.forumsyd.org