upp

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Ecuador förda bakom ljuset

Förslavade av skulder

I sin senaste bok, ”Hoodwinked”, fortsätter författaren John Perkins att beskriva hur förslavningen av världen går till, i detalj. Hoodwinked, eller ”förd bakom ljuset”, är dock en bok som inte bara visar på eländet utan också visar hur man kan komma till rätta med problemen. Orsaken till att han kan beskriva de processer som sätter folk och länder i skuld är att han fungerat som en så kallad ”economic hitmen”. Det vill säga att han utfört tjänster för delar av den amerikanska administrationen och för multinationella företag som gått ut på att muta politiker och statstjänstemän i en rad länder i världen.


  Ulf Svensson: |2010–05–10| Till slut kom samvetet i kapp John Perkins och nu skriver han böcker på löpande band för att beskriva innebörder och konsekvenser av sin tidigare verksamhet. Konsekvenser som är helt orimliga för berörda befolkningar. Men nu händer saker som vänder upp och ner på perspektiven. Exempelvis är Ecuadors skulder på väg att hamna i skilda domstolar vilket sätter nytt fokus på den nuvarande världsordningen.

Vill man förstå bakgrunden till kapitalmarknadens implodering, det vill säga hur den faller ihop inifrån, kan en ingång vara att läsa John Perkins böcker. På Internet finns en uppsjö av referenser, videointervjuer och recensioner. 

Tyvärr saknas John Perkins beskrivningar i svenska media, men med tanke på innehållet i det han skriver är det inte så konstigt. Media ägs och styrs av samma intressen som är för den överexploatering som vi kan bevittna i världen i dag. En överexploatering som skapat livshotande processer för hela skapelsen. 

Vid sidan av klimatförändringen, där människans aktiviteter på jorden gör skillnad, kanske det mest skrämmande är det som går under epitet ”kemikaliesamhället”. Fokus är denna gång inte vad som händer i vår natur utan i våra kroppar. Ledordet är gifter. 

Meriterade forskare påvisar hur denna förgiftning påverkar hjärnans utveckling, allergier, könstillhörighet, missbildningar, barncancer och annat som är förödande för vårt framtida liv på jorden. Något som på ett skrämmande sätt visas i Stefans Jarls senaste film ”Underkastelsen”.

predatory capitalism 

John Perkins tror på en sund marknadsekonomi men menar att den amerikanska varianten, som han refererar till som ”predatory capitalism” – ungefär jagande, plundrande kapitalism, inte är hållbar eftersom en befolkning på cirka 5 % rimligen inte kan använda 25 % av alla jordens resurser. Exporten av denna avart av den marknadsekonomiska modellen skulle kräva att vi hade tillgång till minst 5 jordklot. Och med tanke på miljökonsekvenserna, förstörs själva grundvalarna snabbt för ett gott och rikt liv. 

Dagligen kan vi läsa om överexploateringen i form av exempelvis överuttag av fiskbestånd (som dessutom till stor del ofta är illegal), kalhyggen av regnskogar som för med sig en rad mycket negativa konsekvenser (som också till stor del är illegal), miljökatastrofer av det slag som vi ny bevittnar utanför USA:s sydkust, samt i övrigt ta hänsyn till de som forskarna kallar för grundläggande biofysiska planetära processer. Det handlar om ramvillkor för ett värdigt liv på jorden, och som vi i flera fall redan har överskridit.

Metod – fallet Ecuador

John Perkins beskriver noga tillvägagångssättet, hur man får en stat på fall, genom att beskriva händelserna i Ecuador, där han själv fungerade som ”economic hitman”. 

Det hela började med att man hittade stora oljereserver i Amazonas. Dåvarande presidenten och statsledningen ville att denna tillgång skulle förvaltas till förmån för hela befolkningens välfärd. Ett ganska rimligt ställningstagande i en fri värld kan man tycka. 

Det tyckte emellertid inte Ecuadors armé som stöttades av bland annat CIA. Följden blev att den sittande presidenten avsattes i en militärkupp av en militärjunta som därefter tog stora lån för att investera i: energiproduktion, energidistribution, motorvägar, flygplatser och industriparker med mera, för att kunna exploatera de nya tillgångarna. Alla kontrakt gick till amerikanska multinationella företag och allt skulle betalas med de nya oljetillgångarna.

SKULDSLAVAR TILL IMF 

Det som därefter hände var att oljepriserna föll och landets ekonomi föll samman. Landet tvingades därefter att leverera billig olja för att betala tillbaka lånen och gå med på dåliga villkor för export av bananer och räkor, som slog hårt mot fattiga bönder och fiskare. Man tvingades även att rösta för USA:s Kubapolitik i FN, samt låta amerikanarna bygga den största militärbasen i Sydamerika. 

En annan konsekvens var att landet tvingades av IMF (Internationella valutafonden) att överge sin valuta till förmån för dollarn, vilket gjorde att människors besparingar på en dag föll från 6500 sucres per dollar till 25000 sucres per dollar. 

Förutom att folk drabbades av svält blev 3 miljoner ecuadorianer illegala flyktningar, som främst sökte sig till USA och Europa. Till detta skall läggas oljespill i storleksordningen 18 gånger den mängd som spilldes ut i olyckan med fartyget Exxon Valdez, som vid denna tid var den hittills största oljekatastrofen i USA.  

Vändningen

Det vi nu bevittnar är ganska sensationellt. Ecuadors nuvarande president, Rafael Correa – som är utbildad ekonom i USA där han också innehar en doktorsgrad, meddelade i december 2008, att de lån som landet ska betala tillbaka betraktas som illegitima, det vill säga olagliga. Presidenten menade att eftersom lånen togs av en regim som inte var lagligt tillsatt, så kan långivarna inte räkna med att få betalt. 

Rafael Correa:s energi- och gruvminister, Alberto Acosta, säger i en intervju med John Perkins att: ”Banks that grant loans to dictators, knowing they will finance projects that benefit the rich minorities and hurt the poor majorities, have to accept the blame for much of what is wrong here in Ecuador – and in many other places. After true democratic elections are held, the elected officials must stand up for the majority.”

slutet på denna historia 

Hur slutet på denna historia kommer att gestalta sig, finns all anledning att återkomma till eftersom världsekonomins konstruktion kan, eller riktigare, kommer att innebära nya krig. Detta kunde man läsa i en amerikansk rapport från Pentagon som för några år sedan råkade hamna i brittiska media, som mynnar ut i att krig har tre anledningar, energi, mat och rent vatten.