IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Makten och demokratin

Folkkyrkans framtid

Det började med den avgående biskopen från Gotland, Lennart Koskinen, och hans insändare i Kyrkans Tidning. Nu ökar styrkan i debatten men frågan är vad som är problemet. Flera debattörer, inklusive ärkebiskop Anders Wejryd och flera andra biskopar, ger sig nu in i debatten och perspektiven haglar. Mycket är intressant och djuplodande men en aspekt man borde apostrofera mera är makten och demokratin.


  Ulf Svensson: |2011-02-24| Vi ser hur gamla, stela och odemokratiska strukturer ramlar ihop runt om i världen. De Nordafrikanska staterna är det senaste exemplet på megastrukturer som, till synes, faller ihop utan förvarning och totalt. Berlinmuren är ett annat viktigt exempel som, också här, oväntat på kort tid föll och en ny era startade i Centraleuropa.

I vårt samhälle ser vi andra exempel på maktstrukturer som faller, till exempel socialdemokratin som gått från att vara statsbärare till att falla fritt. Frågan är om Svenska kyrkan kommer att bli nästa exempel på hur obsoleta strukturer faller och nya, mer ändamålsenliga växer fram i dess ställe. Om detta kommer vi att skriva ett antal artiklar i Rikare Liv.  

Illa skött franchisesystem

I skandalförsamlingen Hedvig Eleonora har vi sett hur en församlingsledning kan fatta vilka regelvidriga beslut som helst utan att någon kan/vågar ingripa. Möjligtvis kan man få ”smäll på fingrarna”. Att göra sig av med folk på ett odemokratiskt sätt verkar bli en del av den nya svenska modellen där nya moderaterna är de nya statsbärarna. Man kan fråga sig hur länge detta system kan hålla.

En församling kan liknas vid en franchisetagare som på franchisegivarnas nåd, som skulle kunna vara stiften, ärkestiftet eller ytterst Gud, och där franchisegivarna inte har några medel att ta till när en enskild församling beter sig okristligt, olagligt eller oacceptabelt. Franchisegivarna kan bara se på och be sina böner vilket erfarenheterna från en rad skandaler i våra församlingar klart och tydligt visar. Nu vet vi att skandalerna inte bara finns ute i församlingarna utan att de också finns i vissa stift men också inom Svenska kyrkan centrala administrationer. Detta är ett dåligt omen inför framtiden.

Folkkyrkan, demokratin och uppdraget

Det är om detta striden står – folkkyrkan, demokratin och uppdraget. Om detta kommer vi att skriva och svaren är inte givna.