SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Sveriges Natur

Ta fram hemliga framtidsstudien

I Sverige ligger kärnkraften inte i medieskugga. Den ligger i en välanpassad belysning. Allmänheten hypnotiseras att se det hela som OK, om bara inte mineralullen hade lossnat och täppt till vattentillförseln, om bara inte nån hade vänt avlastningsventilen åt fel håll, om bara inte nån hade räknat fel och ställt ånggeneratorerna på för högt tryck.


  Eva Moberg:  I 2009–01–19 I  I Svenska medier hör vi bara talas om de nya kärnkraftverk som planeras, aldrig om de många som läggs ner. På senare år har 110 reaktorer stängts i världen, och ytterligare ett hundratal måste stängas under det närmaste decenniet.

På något sätt hålls det utanför det kollektiva medvetandet att reaktorer tar många år att planera och bygga, att de därefter bara håller i några decennier, varefter de måste nedmonteras för att så långt som möjligt oskadliggöras, vilket är ännu mer komplicerat och kostnadskrävande än uppförandet, och på grund av strålningen har skjutits på framtiden hittills.

I svenska större medier meddelas aldrig något om de kärnkraftexperter som har ändrat uppfattning. T ex Joachim Luther, en professor i kärnfysik som beslöt sej för att undersöka motsidans argument och fann dem överlägsna. ”Jag är vetenskapsman”, var hans enkla förklaring. (TIME, 6/10 08) Och Michael Sailer, som arbetat med kärnkraftssäkerhet i Tyskland sen 1975. Han anser att kärnkraften redan är passerad av den moderna energiutvecklingen och kommer att försvinna. (Miljömagasinet nr 40 08)

Risken för kärnvapenspridning förmodas IAEA ta hand om, det har dom ju fått Nobels fredspris för! Ingen ställer institutionen till svars för att dess ansvarsområde – NPT, icke-spridningsfördraget – har förvandlats till ett tragiskt skämt. Detta sedan grundvillkoret – undertecknandet av fördraget – helt sonika upphävts efter USA:s krav att få tillgång till den indiska marknaden för kärnenergi.

IAEA ska nu nöja sej med att få inspektera Indiens civila anläggningar, inte de militära!

Allmänheten har aldrig informerats om hur proportionerna och kalkylen egentligen ser ut när det gäller relationen klimathot – kärnkraft. Den minskning av koldioxid det kan gälla uppnås snabbare, billigare och säkrare med ny teknik och förnybara energikällor. Hotet från kärnkraften är av samma storleksordning som uppvärmningen, om inte större. 

Vår typ av civilisation är ohållbar av flera skäl, men som art har människan överlevt omfattande klimatkatastrofer. Vi kanske skulle kunna överleva även nästa. Men inte om avfallslagren fattar eld och plutoniumpartiklarna sprids runt jorden.

Av någon anledning bedömer våra nyhetsmedier det som viktigt – vilket det också är – att just den där ventilen funkade eller att passeringskontrollen är rigorös eller att alkoholister inte jobbar på reaktorer. Men i så fall – hur ska en sån här ”säkerhetskultur” upprätthållas i reaktorer och avfallslager världen runt när det i vilket fall som helst kommer fler och större översvämningar, jordskred, jordbävningar och torrperioder? Blir det aldrig mer sociala omvälvninar, ekonomiskt kaos, stora epidemier, svält och krig?

Att kärnkraftindustrin inte för längesen tagit itu med denna ödesfråga utan fortsätter att låta problemen växa långt över möjligheten till framtida kontroll, det har karaktäriserats som försummelser ”bortom varje skala som mäter något annat än demens.” 1)

Detta ord skjuter som ett spjut ur den annars oavbrutet sakliga texten i ”The Lean Guide to Nuclear Power” av David Fleming. (The Lean Economy Connection. (Info@ theleaneconomyconnection.net)

Innan vi utfärdar diagnosen hjärninsufficiens bör vi kanske ge dem en chans att avslöja den hemliga framtidsstudie som de bygger på. För en sån måste väl ändå finnas? En som övertygande visar att världen blir en trygg och säker plats åtminstone de närmaste tusen åren (fast det gäller 100.000). Det är hög tid att de tar fram den nu så att allt blir förklarat. Varför kylvattnet alltid kommer att räcka, varför datorer och robotar alltid kommer att funka, att blykistor alltid kommer att finnas för att begrava de högstrålande.

1) Det engelska ”dementia”betyder även idioti.

Artikeln har varit införd i Folkkampanjen mot atomkraft

www.folkkampanjen.se