SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Folkkampanjen mot kärnkraft:

Lämna ESS projektet

Regeringen bör lämna ESS projektet i Lund. Sedan februari 2007, när regeringen beslöt att täcka 30 procent av konstruktionskostnaderna för European Spallation Source (ESS) i Lund, har kostnaderna ökat med 50 procent till mer än 17,5 miljarder kr, om avvecklingskostnaderna räknas in (1).


  Dessutom redovisar detta inte de verkliga kostnaderna för projektet. Den tomt på 1,2 kvadratkilometer som är ett minimum för anläggningen måste doneras utan kostnader för projektet, utan skattekostnader, utan kostnader för tillfartsvägar, infrastruktur, tillförsel av elektrisk kraft, telefonlinjer och datorlinjer, vattenledningar, olycksfallsberedskap, etc.

ESS Scandinavia försöker nu bygga en Nordisk-Baltisk ekonomisk plattform för att täcka totalt 50 procent av investeringskostnaderna (2). Men eftersom det är högst osannolikt att en sådan plattform någonsin kommer att realiseres, bör regeringen lämna projektet i stället för att slösa bort mera pengar på denna kostsamma och farliga atomanläggning. 

– De aktuella beräkningarna inkluderar inte kostnadsökningar, som är vanliga i stora infrastrukturprojekt, säger Ninna Widstrand i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. Om regeringen inte lämnar ESS-projektet, så måste den åtminstone sätta ett tak för kostnaderna.

ESS-Scandinavia påstår att de har fullständig kontroll över projektets ekonomi och har meddelat att de planerar att följa systemet för ekonomistyrning som används i The International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) i Frankrike. Detta är långt ifrån ett lugnande besked med hänsyn till att de projekterade kostnaderna för ITER beräknas bli fördubblade. En helt ny budget för ITER-projektet kommer att beslutas i november 2008. 

Det har nu gått sju år sedan Lund erbjöd sig att vara värd för ESS, men det finns ännu inte någon uppskattning av anläggningens risker eller utarbetat värsta tänkbara (worst case) scenarios. En explosion i ESS-anläggningen skulle kunna sprida ut radioaktiva tungmetaller, inte bara över staden Lund, utan över hela Öresundsregionen, som med sina mer än 2 miljoner invånare är Skandinaviens tätast befolkade region. Som en möjlig konsekvens av dessa risker verkar det vara en medveten strategi från ESS-Scandinavia att inte avslöja hur stor mängd eller vilken tungmetall, som skall ingå i anläggningen. 

– ESS Scandinavia verkar ha uppfattningen att det slutgiltiga valet av tungmetall i målstationen, som troligen blir kvicksilver, inte behöver göras förrän år 2012, säger Linda Birkedal ordförande i Lunds Naturskyddsförening. – Vi vill ha garantier för att konsortiet inkluderar worst case scenarios för hälso- miljö- och ekonomiska effekter vid anläggningen i den dokumentation, som skall läggas fram i den miljökonsekvensbedömning (MKB) som måste genomföras. Om sådana scenarios inte ingår i dokumentationen så utgör det en överträdelse av EU:s MKB-direktiv och miljöorganisationer (NGOs) och medborgare i Öresundsregionen bör förbereda rättsliga åtgärder.  

ESS i Lund var ämnet för ett seminarium vid European Social Forum i Malmö den 18 september 2008.
Föredragen finns på Folkkampanjens hemsida

För mera information kontakta:
Ninna Widstrand, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen,, 

Tel: +46 (0)46-15 22 91
Linda Birkedal, Lunds Naturskyddsförening, Tel: +46 (0)70-530 36 86 
Per Hegelund, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat Milkas, 

Tel: +46 (0)73 9050914
Niels Henrik Hooge, Tel: +45 21 83 79 94

Noter:
(1) ESS Scandinavia Secretariat, The ESS Scandinavia submission to the ESFRI Working Group on ESS siting, 25th April 2008, s. 13 ff,  

(2) ESS Scandinavia press release, Support from Baltic states at the ESSS Round-Table in Latvia, 26 Sep 2008,