SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Kärnkraft farligare idag

Mot bakgrund av regeringens utspel att bygga ut kärnkraften vill vi påminna om att en överväldigande majoritet av svenska folket röstade för en avveckling i folkomröstningen om kärnkraften 1980. Regeringens brist på respekt för folkomröstningen är djupt odemokratisk.


  Göran Bryntse: |2009–04–20Regeringen frångår också sina löften inför valet att inte öppna för nya kärnkraftverk under mandatperioden. Regeringsutspelet om ny kärnkraft är förvånande mot bakgrund av att argumenten mot kärnkraft aldrig varit starkare än nu.

Kärnkraften är dyrare än energieffektiviseringar och förnybar elproduktion, den är onödig mot bakgrund av det stora elöverskottet som Sverige får närmaste decenniet. Kärnkraften är också farligare än vid tiden för folkomröstningen på grund av terrorhoten.

Avfallsfrågan är långt ifrån löst

Skrota kärnkraftsindustrins KBS-metod för det långlivade, högaktiva avfallet! Nyligen skrinlade president Obama USAs kärnkraftsindustris förslag på att förvara det långlivade, högaktiva avfallet i Yucca Mountains i Nevada-öknen, trots att  projektet  redan har kostat minst 10 miljarder dollar.

Vi hoppas nu att svenska regeringen ska ta intryck av Obamas beslutsamhet att ta vetenskapliga fakta på allvar och skrinlägga den svenska kärnkraftsindustrins vansinniga förslag, att förvara det långlivade avfallet i vattenfyllda bergrum under Forsmark eller Oskarshamn. Den lösningen kommer heller inte att fungera, vilket oberoende forskare har påpekat.

Det är angeläget att avfallet kan flyttas om det händer något oförutsett de närmaste miljoner åren. Därför kräver vi en förvaringsmetod som möjliggör återtagbarhet av avfallet, dock inte i syfte att utgöra bränsle i kärnkraftverk eller att göra  atombomber. 

Uttalande antaget av styrelsen i samband med Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens årsmöte i Uppsala, 29 mars. 

Göran Bryntse, Tekn Dr

ordf. i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Kärnkraft är inte klimatneutral!

I dessa tider när alla talar om globala lösningar på koldioxidprobelmet är det mer än häpnadsväckande att Sveriges miljöminister påstår att vi skall behålla kärnkraften av klimatskäl.

Varför talar inte miljöministern sanning och säger

– att uranbrytningen är miljöbelastande ur alla aspekter
– att anrikningen av uranet är oerhört energikrävande
– att kärnkraftverken alltid släpper ut radioaktivitet till luft och vatten
– att kärnkraftverken släpper ut otroliga mängder kylvatten som värmer uppvatten och luft
– att ingen ännu vet vad vi skall göra med det högaktiva avfallet de närmaste 100 000 åren
– att risken för kärnkraftolyckor fortfarande är högst reell?

Hade miljöministern gjort detta hade han varit tvungen att medge att kärnkraften inte är klimatneutral.

Kärnkraften är fortfarande förödande för vår miljö, både här hemma och i de länder där uranet bryts och anrikas.

www.folkkampanjen.se

Eia Liljegren-Palmær,

vice ordf i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen