IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vid den Makedoniska gränsen utvecklades brutala aktioner av gränspolisen mot flyktingfamiljerna.

Foto: Mazedonia

CARITAS MAKEDONIEN

EU måste ge stöd

Flykting- och migrationskrisen

Makedonien försöker tillhandahålla boende åtminstone för kvinnor och barn. Det är den mest grundläggande uppgiften att så långt det är möjligt ordna med tak över huvudet för migranterna under deras vistelse i Gevgelija. Detta blir ännu mer angeläget då hösten och regnperioden nu närmar sig.


  Antun Cirimotic: |2015-09-21| 46 314 uppehållstillstånd till utländska medborgare under augusti. Långt över 37 000 av de människor som kom till Makedonien under samma tid är syriska flyktingar. Många av de övriga kommer från Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalia, Palestina, Bangladesh, Kongo, Nigeria, Kamerun, Eritrea och Etiopien. Majoriteten är unga män, men där finns också en hel del kvinnor och även barn.

Från den situation som vi bevittnade under vårt fältbesök, är det uppenbart att migranterna är uttröttade på grund av sömnbrist. Deras största behov – bortsett från ett ställe att sova på – är vatten, mat och hygienartiklar.

Humanitära organisationer ger migranterna i Gevgelija mat, vatten och hygienartiklar, men det största problemet kvarstår fortfarande att de inte har något boende. Vilket gör att de sover i parkerna och ute i det fria.

Ett annat viktigt problem är den allmänna hygiensituationen i Gevgelija. Kommunen arbetar kontinuerligt med att hålla staden ren och hygienisk, men det stora antalet inkommande migranter gör att de inte kan uppnå detta.

För att lösa eller åtminstone lätta denna situation bör EU ge ekonomiskt stöd till de länder som tar emot migranter och hjälpa dem att täcka de höga kostnader relaterade till flyktingsituationen.

Från Gevgelija tar migranterna sig vidare till gränsstationen i Tabanovce där att de kan ta sig till Serbien. Några av migranterna tar tåget, andra åker buss, men det finns också de som tar taxi, som är det dyraste transportmedlet eftersom avståndet från Gevgelija till Tabanovce är 176 km .

Caritas Makedonien tänker hjälpa migranterna vid Tabanovce genom att ge dem vatten, mat och hygienartiklar, så att de klarar sig tills de når Serbien.

Myndigheterna på både nationell och europeisk nivå skulle kunna göra mer för att hjälpa flyktingar och migranter. De kunde se till att det finns ett temporärt boende i Gevgelija. Detta är av avgörande betydelse.

Detsamma gäller för både Grekland och Serbien. Makedonien och dess grannländer, som påverkas av strömmen av flyktingar och migranter, har inte kapacitet eller medel att ta hand om så många nyanlända på egen hand.

För att övervinna eller åtminstone lindra denna situation bör EU ge ekonomiskt stöd till de länder som tar emot migranter och hjälpa dem att täcka de stora kostnader som relateras till detta. På lång sikt tror vi att den verkliga lösningen är om de globala aktörer, som kan påverka situationen, gör sitt bästa för att undanröja orsakerna till denna flyktingkris.

Det har visat sig att dessa migranter – för det mesta flyktingar – som kommer till Europa inte kommer att minska i antal under överskådlig framtid. Detta kommer att förvärra situationen i Makedonien där det finns ett stort antal extremt fattiga familjer. Antalet arbetslösa i Makedonien är 27,3 procent och antalet familjer som är mottagare av statliga förmåner på 50 € per månad är cirka 30.000 av en befolkning på 2,1 miljoner.

Caritas Makedonien måste vara troget sina principer, vilket innebär att hjälpa flyktingar och migranter, men samtidigt bör det också hjälpa andra som är i behov i landet. På grund av detta behöver Caritas Makedonien hjälp från övriga i Caritasfamiljen.

Antun Cirimotic är katolsk Biskop och generalsekreterare för Caritas Makedonien.

RLC