Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Volontärerna var också på plats för att uppmärksamma om den lokala motionen som föreslår ett fossilreklamförbud i Stockholms stad.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE SVERIGE

Fimpa fossilreklamen

Visste du att det dör fler av skadliga partiklar från förbränning av fossila bränslen än av tobaksrökning? Greenpeace Sverige har tagit fram rapporten om fossilreklam och konsumtionshets.

Gustav Martner: |2021-10-06| I måndags lanserades kampanjen mot fossilreklam i EU som drivs tillsammans med en bred koalition i Europa. Målet är att genom ett så kallat medborgarinitiativ få en miljon underskrifter till stöd för ett fossilreklamförbud i hela EU. Ge din röst så är du med i rörelsen som stoppar fossilreklamen!

Pengarna som företag lägger på reklam ökar konstant: 2018 sprängdes 80-miljardersvallen för svenska reklaminvesteringar. Reklam är ett effektivt verktyg för att förändra våra beteenden, forma våra konsumtionsmönster samt etablera och upprätthålla normer i samhället. Av det skälet är reklam för vissa produkter kraftigt begränsad, t ex för tobak och alkohol.

Vi har dock inte sett röken av några begränsningar för hur mycket företag får marknadsföra diesel, flyg, bensinbilar och andra fossila produkter och tjänster. Dagens reklamlandskap snarare stjälper än hjälper den gröna omställning som behövs för att vi ska nå våra klimat- och miljömål.

Bolmande utan konsekvenser

Fossilreklam är fortfarande tillåten, men vilseledande miljöargument är faktiskt redan idag förbjudna. Problemet är att fossilföretagen aldrig får några kännbara straff för sina överträdelser. Greenpeace granskning visar att ett enda bötes-vite utdelats för vilseledande miljöargument i reklam i Sverige – på tio år.

Det går att sluta. Amsterdam har redan förbjudit reklam för dieselbilar och lågprisflyg i tunnelbanan som ett första steg i målsättningen att förbjuda fossil reklam i det offentliga rummet. Även i Haag och i flera städer i Storbritannien diskuterar man det och i Frankrike processas redan ett lagförslag om ett förbud mot reklam för fossila bränslen. Ett fossilreklamförbud ger plats åt annan och bättre reklam - den som kan driva grön omställning på riktigt!

Vill du fimpa fossilreklamen?

Skriv under den namninsamling vi nu driver tillsammans med en bred koalition i Europa för att få till ett fossilreklamförbud i hela EU! Tillsammans förpassar vi fossilreklamen där den hör hemma – i askkoppen. Greenpeace tar varken emot bidrag från stater eller företag. Allt vi gör, är tack vare människor som du.

Du kan stötta oss! Vi hanterar dina uppgifter ansvarsfullt. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi använder den information som du delat med oss. Om du inte vill få mejl från Greenpeace i fortsättningen, klicka här.

Gustav Martner, Talesperson i reklam- och marknadsrättsfrågor på Greenpeace

GREENPEACE