IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

UN Photo/Fardin Waezi

Plan Sverige

FN:s Kvinnokommission i New York

FN:s Kvinnokommission påbörjades den 22 februari, och ett av de viktigaste globala mötena för kvinnoorganisationer, FN:s Kvinnokommission i New York. Plan Sverige finns på plats för att bevaka mötet och hoppas att Sveriges regering lyfter frågor för flickors rättigheter.  


  Jenny Haraldsson Molin: |2011-02-22| Plan har också bjudit in 13 flickor från Finland, Kanada, USA, Sierra Leone, Kamerun och Indonesien som ska föra fram sina åsikter, förhoppningar och behov.  Inför mötet skickade Plan i Sverige ett brev till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni där Plan erbjuder stöd och rekommendationer om hur världens länder bör investera i flickors utbildning i och tillgång till ny teknik.

Under mötet utvärderar samt formulerar medlemsländerna årligen konkreta åtgärder för arbetet med att förbättra flickors och kvinnors situation världen över. Efter två veckors diskussioner sammanfattas ett avtal, som ska sätta riktlinjer för arbetet med jämställdhet i respektive medlemsland. Avtalet är också ett användbart verktyg för att sätta press på regeringar att fullfölja riktlinjerna, som de skrivit under. Årets tema handlar om flickors och kvinnors fulla rätt till ny teknik, utbildning och arbete.

Miljontals flickor i utvecklingsländerna stängs ute från städernas och internets möjligheter – bara för att de är flickor. Samtidigt skapar ny teknik ständigt nya möjligheter för människor i utvecklingsländerna. Plans erfarenhet och studier visar att investeringar i att utbilda flickor och kvinnor i användandet av ny informationsteknologi effektivt ökar deras möjligheter till att påverka och delta i beslut som påverkar deras liv.

Plan föreslår därför att årets Kvinnokommissions avtal bör innehålla vissa riktlinjer. Dessa handlar bland annat om att öka flickors tillgång till ny teknik och IT genom att säkerställa att utbildning inom temat ingår i nationella läroplaner.  Att investera i åtgärder som möjliggör att flickor får bättre tillgång till utbildning inom matematik, och naturvetenskap samt till yrkesutbildningar som ökar förutsättningarna att bli verksamma inom teknik- och IT-sektorn.  Att stoppa våld mot barn via nätet genom att införa lagar som kräver att internetleverantörer rapporterar förekomst av barnpornografi.

– Vi uppmuntrar Sveriges regering till att lyfta dessa frågor för ökad respekt för flickors rättigheter och att arbeta för att rekommendationerna inkluderas i 2011 års sammanfattande slutsatser, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare, Plan Sverige.

Jenny Haraldsson Molin är Pressekreterare

Plan Sverige

www.plansverige.se

Så här arbetar Plan

Plans mål är att ge barn i världen en bättre framtid. Vi arbetar för att alla ska respektera barn, lyssna till dem och försvara deras rättigheter. Hur gör man för att på bästa sätt skapa förutsättningar för barn nu och i framtiden?

Plans utvecklingsarbete utgår från 

FN:s barnkonvention och alla barns rätt att överleva, utvecklas och delta. När Plan inleder ett samarbete i ett nytt område, börjar vi alltid med att ta reda på vad både barn och vuxna vill förbättra. Alla utvecklingsprojekt sker på initiativ av lokalbefolkningen.

Gemensamt upprättas en långsiktig utvecklingsplan. Lokalbefolkningen driver sedan projekten med materiellt, tekniskt och finansiellt stöd från Plan.

Det är viktigt att lokalbefolkningen känner att det är deras projekt och att de bär det yttersta ansvaret för genomförandet. Det viktiga för Plan är att människor får möjlighet att själva förbättra sin livssituation. 

Långsiktig utveckling kan ske när människor i ett samhälle inser att de inte är maktlösa utan kan bidra till en positiv förändring. Lokalbefolkningen och Plan arbetar tillsammans för en bättre framtid.

Plan samarbetar också med andra biståndsorganisationer, samt med myndigheter och regeringar i programländerna. Vi tar alltid hänsyn till landets kultur och traditioner.

Etiketter: 

fn, För att jag är en flicka

Etiketter: 

barnkonvention

barns rättigheter