SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Alternativen till kärnkraft finns numera i stor mångfald

Kärnkraft – nej tack!

Att bota pest med kolera

Eva Moberg varnade för ett år sedan om en kärnkraftslobby på krigsstigen, och hon manade också om ett motstånd som måste vakna – innan det är försent. I takt med haverier och kärnkraftskomplikationer höjer maktekonomiska krafter röstläget och kräver kärnkraft istället för energialternativen. De motiverar kärnkraften för miljöns skull, vilket är ett falskt argument.


  Kärnkraft är inte bra vare sig för människor, djur eller natur. Kärnkraft är ett mycket allvarligt hot mot framtidens generationer. Dessutom är många kärnkraftsverk världen över gamla och ganska illa underhållna, på grund av ekonomisk girighet, och utgör därför ett stort hot mot människorna.

Skälen till att kärnkraften är omöjligt som värn mot växthuseffekten framförs av många högkvalificerade och internationellt aktiva miljöexperter, men av någon anledning – vilken bör bli föremål för forskning – når de aldrig ut genom våra massmedier, enligt Eva Moberg.

Oljan är på upphällning, och stormakterna tävlar aggressivt att få makten över världens befintliga oljefyndigheter. Många militära konflikter handlar om detta scenario. Vi ser det bland annat i Afrika, med inblandning av en mängd maktintressen och vapenleveranser riktat mot folken i Afrika. I det sammanhanget kapas lastfartyg med vapenlaster av så kallade ”pirater”, runt Afrikas kuster. Den sanna bilden kring dessa händelser har ännu inte riktig kommit fram till allmänheten.

Världens konflikter eskalerar, och med dessa destabiliseras världen och utmynnar i intressekonflikter. Det handlar om en oerhörd resursuttömning, förgiftning av naturen och havsmiljöer, med kemikalisk förgiftning av odlingsjord och dricksvatten. Kärnkraft skulle bara upprätthålla denna förstörelsekapacitet, och inte leda till ett gott förhållande för Jordens människor.

Eva Moberg skrev för ett år sedan att det skulle behövas femtonhundra nya kärnkraftsreaktorer för världens behov, mot dagens 440 reaktorer. Och hon hänvisar också till forskning om hur växthuseffekten i sig själv skapar ohållbara problem för användningen av kärnkraften: 

”Kylningen får aldrig fallera. På en del håll kommer den stigande vattennivån att dränka reaktorerna. I andra områden kommer istället torkan att drabba reaktorer och avfallsbassänger på motsatt vis. Vattenbristen leder till katastrofala problem med kylningen.”

Att bygga kärnkraft innebär en oerhörd energiförbrukning. Det gäller uranbrytning, bränsletillverkning, tusentals transporter, byggandet av reaktorer och bassänger och så vidare. Därtill kommer nedmontering och oskadliggörande av förbrukade reaktorer, samt den slutförvaring som kommande generationer måste ha råd och förmåga att klara. Slutförvar har ännu inte genomförts någonstans i världen.

Enligt USA:s National Academy of Science måste ett slutförvar hålla i minst en halv miljon år och klara bland annat jordbävningar, vulkanutbrott och istider.

Dessutom ger kärnkraften på sikt ett bidrag till uppvärmningen av havsvattnet – en av de allvarligaste sidorna av klimatförändringen. Det kylvatten som pumpas ut i havet eller floden efter användningen har blivit betydligt varmare. Runt Östersjön finns nu 18 reaktorer som bidrar till övergödningen och gynnar algblomningen. 

Enligt ryska miljöorganisationer behöver reaktorerna i Sosnovyj Bor tiotals kubikmeter havsvatten i sekunden för att kylas.

Torkan leder till härdsmältor medger till och med forskare i New Scientist, men av någon anledning ska detta enligt dem ske först när människan själv redan utrotats. En enkel lekman undrar varför det inte skulle kunna finnas människor kvar som kan drabbas av härdsmältorna när kylvattnet börjar sina?

Den svenska allmänheten har vaggats till ro med mantrat ”våra säkra och välfungerande reaktorer”, trots att dessa ideligen måste stängas av.

"Samtliga reaktorer måste stängas vid hot om krig eller terrorangrepp. De fortsätter att utgöra risker även efter stängningen,” skriver Eva Moberg.

Det kärnkraftintressenterna nu gör är att sprida desinformation, för att de ska kunna utveckla kärnkraften. De försöker påverka allmänheten för att få deras acceptans, genom att säga att de klarar av avfallsproblemen och förvaring. Men detta är uppenbara och medvetna lögner. Inget land i världen har klarat av denna omöjliga problemställning. 

Kofi Annan skrev år 2000: ”Minst tre miljoner barn i Vitryssland, Ukraina och Ryssland behöver medicinsk vård på grund av Tjernobyl-olyckan. Tidigast år 2016 kommer vi att få veta hur många som sannolikt kommer att bli allvarligt sjuka.”

Materialet till denna artikel har tidigare varit publicerat i Aftonbladet och Folkkampanjen.

Paul Lindberg