Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Planeten är vårt hem och födsloplats. Med Jorden lever vi. Om inte Jorden lever, lever heller inte vi! I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

 Foto: RLC

KLIMATKRISEN OCH EXISTENSEN

Ett biskopsbrev om klimatet

Svenska kyrkans biskopar 2019

"Jag är själv inte av troende natur, men är fascinerad över hur detta griper tag i mig ändå. Texten talar om klimatfrågan på ett sätt som inte gjorts innan, och den gör det med en precision och ett anslag som är imponerande."


Antje Jackelén, ärkebiskop: |2019| Ovanstående text skriver en 37-årig it-entreprenör och småbarnsfar efter att ha läst ett utkast av detta biskopsbrev.

Anslaget är så klart teologiskt. Gud älskar världen och vill dess räddning (Johannesevangeliet 3:16-17). I detta kärleksprojekt har vi människor en särskild roll som vi kan axla med Jesus som förebild och Anden som kraft.

På drygt tio år har det hänt mycket i klimatfrågan. År 2008 hölls ett internationellt och interreligiöst toppmöte om klimatet i Uppsala. Det resulterade i Uppsala Interfaith Climate Manifesto. 2014 skrev Svenska kyrkans biskopar Ett biskopsbrev om klimatet som väckte samtal på många håll i kyrkan, men även i svensk media och internationellt, till exempel i FN-sammanhang.

För fem år sedan hette det ännu mest ”klimatfrågan” eller ”klimatutmaningen”. Men redan då skrev biskoparna att klimatet kräver mer av mänskligheten än tekniska, politiska och ekonomiska lösningar. Det handlar om mening, mod och hopp som befriar till handlingskraft. Vi skrev om klimatångest och frågade: ”Lämnar vi en springnota som de som är barn idag och i morgon måste betala?”

Idag framstår klimatkrisens andliga och existentiella karaktär kristallklart. Hotet är verkligt. Klimatförändringens följder är påtagliga. Oro och ångest, men också skuld och skam i relation till klimatet är allmänna samtalsämnen. Jorden runt visar de barn och unga, som vi håller på att lämna en springnota åt, allt större handlingskraft. Ingen mediekanal med självaktning kan längre avfärda seriöst klimatarbete som irrelevant.

Sedan den första versionen av biskopsbrevet om klimatet publicerades har ett globalt klimatavtal slutits – Parisavtalet. Fler samhällsaktörer inom politik, näringsliv och civilsamhälle engagerar sig och utökar sitt arbete för att bromsa klimatförändringarna. Extremväder visar hur skör grunden för liv och överlevnad kan bli från en stund till en annan. Tiden är knapp. Helhetssyn och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen behövs. Därför publicerar vi nu Ett biskopsbrev om klimatet i reviderad form.

Låt oss skärpa vår blick för sådant som har verkligt värde, så att omsorgen om detta kan få oss att våga goda och nödvändiga förändringar. Bokstavligen för livets skull!

Uppsala, sommaren 2019

Antje Jackelén

ärkebiskop

BISKOPSBREVET OM KLIMATET

 

 

RLC