IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Erik Haugland, sektionschef Norska säkerhetspolisen. Artikeln hämtad från Hauglands informationsblogg.

Foto: PST

PST – NORSKA SÄKERHETSTJÄNSTEN

Informationskällorna

Var finner vi hoten?

PST har dominerat nyheterna den sista tiden – delvis på grund av att säkerhetstjänsten utfärdade de årliga hotbilderna, dels av debatten om Christian Høibøs roll som en källa till NRK PST Brennpunkt programmet "infiltratörer". Dessa två händelser är relaterade.


 Erik Haugland: |2013-02-21När PST presenterar bedömningen av hoten, litar vi på informationskällorna – Humana källor (HUMINT) liksom för andra källor. För att till PST överlämna uppgifter som tjänsten är inställd på, behöver vi källor. Alla säkerhets- och underrättelsetjänster är beroende av källor för att ge information om allt från allmänna tendenser av information och om våldsamma demonstrationer. Säkerhets- och underrättelsetjänster är inte exklusiva i detta sammanhang, exempelvis är pressen beroende av mänskliga källor för att sätta viktiga frågor på dagordningen.

PST:s roll är främst att förhindra allvarlig brottslighet, terrorism, extremism och spridning av massförstörelsevapen. Vi bör med andra ord ingripa innan en terrorhändelse inträffar eller innan ambassaden stormas. Vi kommer att ge underrättelser till myndigheter och vanliga polisen, så att lämpliga beslut fattas. För att uppnå detta behöver vi tillgång till information från samhället om grupper och individer som planerar sådana brott. En förutsättning för detta är källor med tillgång om dessa grupper och individer.

Sektionen (inom norska säkerhetspolisen) för uppskattningen av extremism ansvarar för att förebygga politiskt grundat våld. I början av 2000-talet, fokuserades det på extremhögern. Vigrid (norskt parti med ideologi kring mytologi och rasism) rekryterade ungdomar i flera städer och fd Boot Boys (nynazister) etablerade samarbete med Svenska extremhögerns organisation Svenska Motståndsrörelse (SMR) – som ledde till inrättandet av den norska motståndsrörelsen (NMB). De genomförde också flera demonstrationer i Europa och Norge, där personer med anknytning till extrema vänstergrupper använde våld som medel.

PST var beroende av källor för att följa utvecklingen av dessa förhållanden, och PST var beroende av källor för att vidta lämpliga åtgärder för att minska hotet av vad dessa grupper representerade.

På grundval av andra källor som information till PST för att stoppa rekrytering till Vigrid och hjälpa många unga människor ut ur organisationen; på grundval av bland annat information från källor kunde PST ta till olika åtgärder mot NMB som ledde till att organisationen upplöstes; på grundval av andra källor som lämnades till PST kunde ambassader säkrades och att poliser och medborgare inte behövde skadas.

PST är fortfarande beroende av källor, men inte till vilket pris som helst. En källupplysning till PST övervägs noga från olika aspekter med bedömning och höga krav på upplysningen och tjänstens drivrutiner. De uppgifter som begärs av PST ska vara relevant för våra lagstadgade skyldigheter, och PST information från källor som vi inte har befogenhet att underteckna registreras inte. Inga av PST:s källor är sysselsatta inom någon serviceorganisation och ingen av källorna är betalda. Att vara en källa för PST är en frivillig insats. Att vara en källa till PST kan innebära risker, en risk som vi tar på största allvar.

Skarpsinne hjälper till att göra ett oförutsägbart hot lite mer förutsägbart. Personligt engagemang och omdöme är viktigt och därmed säkerheten för medborgarna och demokratin.