IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Det svenska stridsledningsystemet Erieye används troligen i Jemen.

Foto: SAAB

SVENSKA FREDS

Svenska Erieye

Stridsledningssystem används troligen i Jemen

Stefan Löfven till Saudiarabien på statsbesök för att ”diskutera det bilaterala samarbetet, utveckling i regionen, Syrien och andra aktuella frågor”. Men vad är egentligen syftet med att besöka en diktatur som konsekvent och grovt kränker mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnors rättigheter, och som Sverige under lång tid exporterat krigsmateriel till? 


Agnes Hellström: |2016-10-21 | Vapenexporten till Saudiarabien måste stoppas, inte främjas. Varför har Stefan Löfven med sig just Marcus Wallenberg, ordförande i Saab, ett företag vars vapenexport till Saudiarabien uppgått till mångmiljardbelopp under de senaste åren?

Sverige intar sin plats i FN:s säkerhetsråd i januari där vi kan ha en viktig roll i att arbeta för att mänskliga rättigheter respekteras, för nedrustning och för att den feministiska utrikespolitik vi anser oss driva får genomslag där. Vapenexport till krigförande länder och till länder som kränker mänskliga rättigheter går helt emot vår utrikespolitik och det är absurt att den får fortgå.

Enligt Löfven är Saudiarabien ”en viktig politisk och ekonomisk aktör med en nyckelroll för utvecklingen och säkerheten i regionen.” Situationen i Syrien uppges vara en prioriterad fråga under samtalen. Det är även av yttersta vikt att Löfven lyfter situationen i Jemen, som ständigt förvärras genom den saudiledda koalitionens flygbombningar. Det är sannolikt att det svenska radarsystemet Erieye används i krigföringen, ett stridsledningssystem som Marcus Wallenbergs Saab exporterat till Saudiarabien. 

Enligt flera människorättsorganisationer som Human Rights Watch och Amnesty kan det ha begåtts krigsbrott i Jemen och enligt FN står den saudiska koalitionen för merparten av dem. Mer än 80 procent av Jemens invånare har drivits på flykt och den humanitära situationen blir alltmer akut.

Om Sverige och Löfven vill ha inverkan på utveckling och säkerhet i regionen kring Saudiarabien bör första steget vara att upphöra med all vapenexport till landet. Inte resa dit med Saabs ordförande Marcus Wallenberg för att främja ett ökat handelsutbyte.

Nästan två år har gått sedan utrikesminister Margot Wallström kritiserade Saudiarabiens styrelseskick, dess grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter och i synnerhet de omfattande begränsningarna av kvinnors rättigheter. Kort därefter avslutades också det mångåriga militära samarbetsavtalet med landet. Något Saudiarabien reagerade starkt på genom att bland annat ta hem sin ambassadör.

Vi borde kunna förutsätta att Stefan Löfven inte backar från Wallströms ställningstagande. Men det är djupt problematiskt och oroväckande att han tar med sig Saabs ordförande Marcus Wallenberg på en resa vars syfte är ”ett ökat utbyte inom bland annat innovation och hållbarhetsfrågor”. Det ger starka signaler om vilken typ av utbyten som planeras och att den handel som ska främjas är tätt sammankopplad med vapenexport. För tvärtemot vad många tror innebär inte det avslutade samarbetsavtalet med Saudiarabien att svensk vapenexport dit har upphört. De människorättsaktivister från regionen som vi har kontakt med har reagerat med stor bestörtning över detta faktum.

Samtidigt som regeringen tar fram ett förslag på demokratikriterium som riksdagen beslutade om redan 2011 fortsätter alltså, som det ser ut, marknadsföringen av krigsmateriel till en av världens värsta förtryckarregimer. En ny lag med strikt demokratikriterium behöver komma på plats nu, inte förhalas medan vapenmarknadsföringen fortsätter.

I februari i år röstade Europaparlamentet för ett vapenembargo mot Saudiarabien på grund av de brott mot den humanitära rätten som begåtts. Syftet med Löfvens resa borde vara att avsluta all svensk vapenexport till landet. Det vore det enda rätta och det enda rimliga.

Agnes Hellström är ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Artikeln först publicerad i Göteborgs Posten


RLC