KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Öka insikterna om de nyanlända elevernas kunskapsnivå.

Foto: Corel

Rädda Barnen

Ensamkommande barn saknar stöd

Nästan varannan lärare saknar stöd kring ensamkommande barn. Dessa flyktingbarn får inte den skolundervisning som de har rätt till enligt Barnkonventionen och svensk lag. Det visar Rädda Barnens och UR:s nya enkätundersökning bland 348 lärare som undervisar ensamkommande flyktingbarn runtom i Sverige.


 Anders Maxson: |2011-11-12| Nästan varannan, 42 procent, av de tillfrågade lärarna upplever att de i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen saknar stöd eller får svagt stöd av skolan, rektorn eller närmaste skolledning. 6 av 10 lärare svarar att det saknas rutiner och riktlinjer för att arbeta med ensamkommande barn.

– Vi oroas över att många lärare inte känner sig tillräckligt rustade för att ge ensamkommande elever undervisning på rätt nivå och att de säger att den största bristvaran är tid. Skolledningen måste ge de lärare som undervisar ensamkommande barn tid och resurser att utföra sitt jobb, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

En av de tillfrågade lärarna uppger:
”Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.”

– De ungdomar vi har mött i arbetet med vår dokumentärserie ensamkommande flyktingbarn har haft en enorm motivation till att gå i skolan och lära sig allt de behöver för att bli delaktiga i det svenska samhället. Att inte satsa på de här barnen i skolan är en förlust för Sverige. Skolan har en enormt viktig roll här, den är hela grunden och en av de viktigaste förutsättningarna för deras tillvaro, säger Ulrika Arlert redaktionschef på UR:s Barn- och ungdomsavdelning.

– Min första skoltid i Sverige var inte så bra, jag hade behövt prata mer med mina lärare, säger Hadi som medverkar i UR:s serie Ensamkommande flyktingbarn och i studioprogrammet En timme om Ensamkommande flyktingbarn där han bland annat ifrågasätter migrationsministern Tobias Billström öga mot öga.

Rädda Barnen uppmanar kommuner som tar emot Ensamkommande flyktingbarn, samt rektorer och skolledning vid samtliga skolor som undervisar ensamkommande barn, att ta sitt ansvar och visa ett aktivt och starkt stöd för undervisningen av dessa barn. Rädda Barnen kräver att skolorna omgående tar fram tydliga riktlinjer och rutiner för arbetet med de nyanlända barnen.

Skolorna bör också kartlägga möjligheten att ta in tolkar, utveckla lärarnas kompetens, samt öka insikterna om de nyanlända elevernas kunskapsnivå genom metodiska kartläggningar. 

FAKTA:
Undersökningen är genomförd av Rädda Barnen och UR i samband med UR:s tv-satsningar om Ensamkommande flyktingbarn. Den 24 oktober, sändes sista avsnittet av UR:s dokumentärserie om flyktingbarn. Direktsändningen varade under en timme, och de Ensamkommande flyktingbarnen Hadi och Reza berättar vad de tyckte behövdes när man kommer till Sverige och vad som behövs efter att man fått uppehållstillstånd. Hadi ifrågasätte Tobias Billström, som var med och svarade på angelägna frågor om barnens situation. Även Elisabeth Dahlin medverkade.

Anders Maxson är pressekreterare på Rädda Barnen

Ensamkommande barn