IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Runt 287 000 kvinnor i världen dör varje år under förlossning och lämnar efter sig

föräldralösa barn som i sin tur löper tio gånger så stor risk att dö i förtid.

Foto: Lina Eidmark

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Enkla insatser mödradödligheten

Dramatiska förbättringar

Mödradödligheten minskade med upp till 74 procent tack vare tillgång till ambulansservice, akut förlossningsvård och andra enkla insatser. Det visar en ny rapport om Läkare Utan Gränsers arbete i Sierra Leone och Burundi. Rapporten visar att insatserna dramatiskt minskat risken att kvinnor dör i graviditets- och förlossningsrelaterade komplikationer som blödningar, infektioner och havandeskapsförgiftning. Ett av projekten som ingår i studien är delvis finansierat av Sida.


 Malin Lager: |2012-11-21– Med de här två projekten vill vi visa att man kan rädda många kvinnors liv med rätt sorts insats och till relativt låga kostnader. Våra resultat kan inspirera givare, myndigheter och andra aktörer som gör vårdinvesteringar i länder med hög mödradödlighet, säger Kristina Bolme Kühn, Läkare Utan Gränsers ordförande, sjuksköterska och nyligen hemkommen från Sierra Leone.

Forskningsprojekten först i sitt slag
Forskningsprojekten är genomfört i Läkare Utan Gränsers projekt i Kabezi, Burundi och Bo, Sierra Leone och är det första i sitt slag. Rapporten visar att mödradödligheten i Kabezi enligt Världshälsoorganisationen WHO har sjunkit med 74 procent och i Bo med 61 procent. I båda projekten erbjuder Läkare Utan Gränser akut förlossningsvård dygnet runt, sju dagar i veckan. Vården är, som alltid, kostnadsfri för patienterna. Den totala kostnaden per år för projektet i Sierra Leone motsvarar en årskostnad på 14 kronor per person i lokalområdet. I Burundi ligger samma siffra på 29 kronor per person.

– Här i Sierra Leone är förlossningar ofta förenade med livsfara för många kvinnor. Många av dem hade garanterat dött om de inte hade haft tillgång till vård, säger Betty Raney, förlossningsläkare för Läkare Utan Gränser i Sierra Leone.

inbördeskrig raserade sjukvården

Sierra Leone och Burundi är båda länder med hög mödradödlighet. År av inbördeskrig ledde till raserade sjukvårdssystem och det råder fortsatt brist på tillgång till mödra-och förlossningsvård, kvalificerad sjukvårdspersonal och medicinsk utrustning. Läkare Utan Gränser är den enda organisationen som erbjuder akut förlossningsvård i Kabezi och Bo.

FN:s femte millenniemål är att minska mödradödligheten med 75 procent fram till 2015 jämfört med 1990. Läkare Utan Gränsers rapport visar att mödradödligheten i Kabezi-distriktet redan ligger under denna nivå. När det gäller Bo i Sierra Leone är man övertygad om att mödradödligheten kommer att ha nått 75-procentsmålet till år 2015.

INFORMATION OM LÄKARE UTAN GRÄNSER

Projektet i Bo, Sierra Leone är finansierat av Sida med 7 miljoner kronor under 2012. Läkare Utan Gränser har tillhandahållit akut förlossningsvård i Burundi sedan 2006 och i Sierra Leone sedan 2008. Runt 287 000 kvinnor i världen dör varje år att under förlossning och lämnar efter sig föräldralösa barn som i sin tur löper tio gånger så stor risk att dö i förtid.