SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Billigare än kärnkraft.

Elintensiv industri

Kärnkraft ger inte mer energi

Ny kärnkraft hjälper inte basindustrin. Den elintensiva industrin, ibland också kallad basindustrin, för nu en aggressiv kampanj för mer kärnkraft. Det vore bättre för dem att satsa på effektivare energianvändning och vindkraft.


  Göran Bryntse |2009-09-02|  Det är pappersindustrin som dominerar i den elintensiva industrin med en förbrukning på cirka 22 TWh/år, varav drygt 6 TWh är egenproducerad el i mottrycksturbiner. Ny kärnkraft hjälper dock inte pappersindustrin eller den övriga så kallade basindustrin. Det vore bättre för dem att satsa på effektivare energianvändning och vindkraft.

Ny kärnkraft kostar minst en krona per kilowattimme (kWh) att producera. Det kan jämföras med ny vindkraft som kostar cirka 50-60 öre/kWh och kostnaden för energieffektivisering i pappersindustrin, cirka 10 öre/kWh, utifrån erfarenheterna från Energimyndighetens PFEprogram (Program För Energieffektivisering).

Inget pappersbruk i Sverige skulle vara berett att betala en krona/kWh för sin inköpta el. Pappersindustrin bör istället spara mycket el för att komma till rätta med sina energikostnader. Spara sju TWh.

Vid 2008 års European Energy Efficiency Conference i Österrike redovisade jag möjligheter att spara in cirka en tredjedel av svensk pappersindustris elförbrukning 2007, cirka sju TWh. Det handlar bland annat om energisnåla pumpar, fläktar och motorer samt energisnål framställning av mekanisk massa.

Pinsamt nog har ännu inget pappersbruk köpt någon av ABB: s supersnåla Eff 1-plusmotorer, som har 15 procent lägre förluster än Eff 1-motorer.

Stål- och kemiindustrin använder också många pumpar, fläktar och elmotorer, så där kan göras motsvarande besparingar som inom pappersindustrin.

Effektivisera!

Energieffektivisering är i själva verket enda säkra sättet för basindustrin att sänka elkostnaderna.

2008 har ju lärt oss att ett elöverskott inte sänker elpriserna mot bakgrund av det oligopol som råder på den svenska elmarknaden. Detta har tydligen inte basindustrin och dess fackliga organisationer fattat än.

Exemplet Finland. Jag har i Svensk Papperstidning (4/2007) slagit vad med alla Sveriges pappersingenjörer om att svensk pappersindustri under överskådlig tid inte kommer att köpa mer el från nätet än vad de gjorde 2006. Ingen har antagit vadet eftersom det vore ett säkert förlustvad.

Finland satsar på ny kärnkraft, men det har inte hjälpt den finska pappersindustrin, tvärtom. Finland har under 2008 lagt ned fem gånger så mycket elkrävande tryckpappersproduktion som Sverige, eller 1,25 miljoner ton årsproduktion jämfört med 0,25 miljoner ton i Sverige. Och slakten i Finland fortsätter även i år. Permitteringsvarslen i Finland har haglat de senaste månaderna.

Självförsörjande industri

Om svensk pappersindustri satsar på energieffektivisering och svartlutsförgasning så skulle den i framtiden kunna bli helt självförsörjande på el. Det vore en långsiktigt hållbarare strategi än att förlita sig på den farliga, opålitliga, dyra och ändliga kärnkraften.

Iggesunds bruk i Hälsingland torde bli det första större bruket i Sverige som kommer att kunna bli helt klimatneutralt inom tio år, enligt aviserade planer.

Göran Bryntse är tekn Dr i pappersteknik, 

och ordförande i Folkkampanjen 

mot kärnkraft och kärnvapen.