Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Ett år efter att FN varnade för ”en svält av bibliska proportioner” har endast 5 procent av FN:s arbete för matsäkerhet 2021 finansierats.

Foto: RLC 

OXFAM

En dags militärutgifter

Hjälper svältande människor

Över 250 organisationer skriver under ett öppet brev där världens regeringar uppmanas att öka sitt bistånd för att förhindra att över 34 miljoner människor pressas till randen av svält i år.

Elin Williams: |2021-04-20| Endast 26 timmars globala militära utgifter räcker för att täcka de 5,5 miljarder dollar som behövs för att hjälpa människor som riskerar svält.

De 5,5 miljarder dollar som återstår för att finansiera FN:s arbete motsvarar mindre än 26 timmar av de 1,9 biljoner dollar som världens länder tillsammans spenderar i militära utgifter varje år. Men när allt fler människor går hungriga ökar samtidigt risken för konflikter.

270 miljoner lider av akut hunger

I slutet av 2020 uppskattade FN att 270 miljoner personer antingen löper hög risk för eller redan lider av akut hunger. 174 miljoner människor i 58 länder har redan nått den nivån och riskerar att dö av undernäring eller matbrist, en siffra som sannolikt kommer att öka de närmaste månaderna om inga åtgärder vidtas.

Konflikt är den främsta orsaken till hungern i världen. Klimatförändringarna och coronapandemin är två orsaker som förvärrat situationen ytterligare och globalt sett har matpriserna inte vart så här höga på sju år.

FN:s chef manade  till ett globalt eldupphör

I början av covid-19-pandemin uppmanade FN:s generalsekreterare, António Guterres, till ett globalt eldupphör för att hantera pandemin, men få ledare har försökt att driva igenom detta. Världsledare bör stödja hållbara lösningar på konflikter och se till att humanitära organisationer får tillgång till konfliktzoner för att kunna rädda liv.

Gabriela Bucher, Generalsekreterare för Oxfam International säger: ”Världens rikaste länder minskar sitt livsmedelsbistånd trots att miljontals människor lider av hunger. Detta är ett extraordinärt politiskt misslyckande och måste ändras snarast. Och vi måste ta itu med de grundläggande orsakerna till att människor svälter – global hunger handlar inte om brist på mat utan om brist på jämlikhet.”

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut

Under det första kvartalet 2021 har FN endast fått in 6,1% av de 36 miljarder dollar som krävs för deras humanitära insatser i år. För arbetet med matsäkerhet har de endast fått in 5,3% eller 415 miljoner dollar av de totala 7,8 miljarder dollar som begärts (enligt siffror från 7 april 2021).

Siffrorna för militära utgifter är baserade på 2019-års rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, som uppskattade de globala militära utgifterna till 1,9 biljoner dollar. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) låg världens livsmedelspriser på den högsta nivån på sju år i februari 2021.

Enligt en undersökning av Development Initiatives om effekterna covid-19 haft på bistånd, har det skett avsevärda minskningar av biståndsåtaganden under 2020 för Kanada, Tyskland, Storbritannien och USA, och en liten nedgång för EU-institutionerna. Inga uppgifter tillhandahålls om Frankrike, Italien och Japan.

Global hunger är från FAO-WPF:s Hunger Hotspots-rapport

De senaste siffrorna om globala hunger är från FAO-WPF:s Hunger Hotspots-rapport från mars 2021. I december varnade FN:s globala humanitära översikt för 2021 för att antalet människor som lever i akut livsmedelsosäkerhet kunde stiga till 270 miljoner i slutet av 2020. FAO & WFP upprepade denna uppskattning i sin uppmaning att förhindra svält i februari 2021.

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

 

Läs det öppna brevet här:

SignOpenLetterFaminePrevention

www.oxfam.se