Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Pandemin påverkade samhället mycket ont, men även som en sista möjlig räddning mot klimatuppvärmningen – om den bisarra möjligheten tas till vara. 

Bild: SAS

FLYGETS ANSVAR

Elflygplan

Det självklara ansvaret!

Nu, inför trafikflygets vara eller inte vara, och med konkurrens av eljärnvägen, mopsar flygbolagen upp sig i sin retoriska propaganda – nu ska flyget bli fossilbefriat. Men klimatbehoven kom redan för 40 år sedan. I dag ökar Jordens uppvärmning fasansfullt.

Paul Lindberg: |2021-06-20| Flyget tar givetvis klimatuppvärmningen på allvar – idag – men som inte har gjorts tidigare av olika förklaringar. Men idag gäller det att leva eller försvinna. Nu lanserar flygbolaget SAS sitt eldrivna flygplan som tycks ersätta dagens miljödestruktiva flygplansflotta. Men de eldrivna trafikflygplanen finns ännu inte i drift! Fram till dess borde trafikflyget ligga lågt med sin verksamhet. Det går helt enkelt inte att rädda klimatet samtidigt som man kraschar det. Klimatsituation i dag är faktiskt överhängande.

SAS rapporterar att de införde sitt hållbarhetsarbete i en rapport redan år 1996. Och den senaste rapporten utfördes år 2020. SAS uttalar: "Vi står inför stora gemensamma utmaningar med avseende på vår globala inverkan på klimatet och miljön. SAS tar naturligtvis sin del av ansvaret för detta och vi arbetar för att säkerställa att vi ska kunna resa, träffas och uppleva andra kulturer även i fortsättningen." "Varje del av SAS präglas av arbetet för ett mer hållbart resande. Från jakten på innovativa tekniska lösningar, till de små viktiga förbättringarna på vardagsnivå. Vi tar tillsammans många steg i rätt riktning. Därför har vi på SAS startat en rad olika projekt och initiativ för att göra våra resor mer hållbara."

Vi är alltså lång ifrån ett hållbart flygresande

SAS har satt upp flera mål för att uppnå målsättningarna för klimatåtgärderna. Det gäller bland annat viktminskningen ombord på planen. Det finns säkert mycket att minimera på ett trafikflygplan. Det akuta behovet av transportminskningen är kolossalt stort och måste alltså sättas i samband med en helt ny energikonstellation och en avgörande teknikförbättring på kortast möjliga tidsperspektiv. Det skulle ha gjorts för minst 30 år sedan. För att klara en sådan förändring måste en filosofisk teknologi ersätta traditionell finansbyråkrati. Med andra ord: elflygplan måste omedelbart ersätta den traditionella flygplansparken. Inrikesflyget kan exempelvis omedelbart ersättas av den förbättrade järnvägen. 

Låt elflygplanen flyga

Låt elflygplanen flyga, till dess får järnvägen ersätta flyget. Varefter elflygplanen kan sättas in i tjänst så kan trafikflyget blomma upp efter behoven. Och i detta sammanhang borde även luftskeppsalternativen räknas med för framtiden. De moderna så kallade rigida luftskeppen kan i princip ta lika stort passagerarantal som ett traditionellt flygplan av i dag – men luftskeppen går betydligt långsammare.

Flygbolagen och flygplanstillverkarna har börjat samarbetet med att få fram elflygplan runt om i världen. SAS har exempelvis tecknade ett avtal med Airbus år 2019 om framställning av elflygplan för en storskalig utveckling. Det finns en viss del osäkerhet i hur bränslet för el-framställningen kommer att produceras. Det handlar ju om storskalig energiframställning. Inblandade i samarbeten är exempelvis Preem och Air BP som tycks kringgå elenergi och övergå till något som betraktas för biobränsle, men som ändå släpper ut cirka 80 % mindre klimatpåverkande koldioxid än fossila flygbränslen.

Det kan vara något tänkvärt, men behoven gäller faktiskt ett hundraprocentigt mål för klimatneutrala flygresor, det måste vara självklart! Och det säger också SAS i sina uttalanden. Men SAS vill se det som en långsiktigt mål och på vägen dit med en rad delmål. 

Eftersom tiden inte räcker till längre så måste SAS och andra företag i samma situation ta ansvaret att klara av problemen på kortare tidsutrymme, istället för delmål, som i och för sig låter hyggligt, men som då står i vägen för snabba och nödvändiga resultat för att stoppa den katastrofala klimatutvecklingen.

Tiden som inte längre finns till förfogande

Väldigt många storföretag runt om i hela världen är medvetna om att de är sent ute på grund av att de har förskjutit sitt åtgärdsansvar, och vill nu ha ytterligare tid för att lösa sina problem. Troligtvis räcker inte tiden längre till för det ändamålet. Ansvaret ligger nu hos de nationella politiska resurserna och den globala politiska viljan att rädda vad som räddas kan.

Industriernas otillräcklighet måste regleras med politiska och juridiska förfaranden. FN, USA och EU måste uttrycka klarspråk om den faktiska situationen. Klimatet kan inte längre på något sätt självmant backa. Risken är att den globala uppvärmningen nu går av egen maskin.