IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Såväl den förre presidenten Laurent Gbagbos styrkor som de styrkor som tillhör den nuvarande 

presidenten Alassane Outtara begick krigsbrott och brott mot mänskligheten.

AMNESTY

Elfenbenskusten

Misstänkta massgravar

Den ivorianska regeringen har underlåtit att göra en ordentlig utredning av bevisen för de övergrepp som begicks för ett år sedan i samband med attacken mot ett läger med internflyktingar i området Nahibly i landets västra delar. Det säger Amnesty i den nya rapporten Côte d´Ivoire: "It looks like nothing ever happened here" Still no justice one year after Nahibly Camp attack.


 Vera Häggblom: |2013-07-29| I rapporten beskriver Amnesty hur kroppar har dumpats i flera brunnar som inte har grävts upp, trots upprepade uppmaningar till myndigheterna. Amnesty kräver nu att Elfenbenskusten upprättar en internationell kommission för att ta reda på sanningen om övergreppen i Nahibly.

Misstänkta massgravar måste grävas upp

– Ett år har gått och trots upprepade löften från myndigheterna om att garantera rättvisa har den ivorianska regeringen inte tagit några nämnvärda steg mot att utreda brotten som begicks i samband med attacken, säger Salvatore Sagués, Amnestys utredare för Västafrika.

Lägret i Nahibly, där över 2 500 internflyktingar som hade flytt våldet efter valet 2010 bodde, attackerades och förstördes av en stor mobb den 20 juli 2012. I mobben ingick medlemmar ur lokalbefolkningen, de statssponsrade milisgrupperna Dozos, samt delar av den nationella armén. De flesta av internflyktingarna tillhörde den etniska gruppen Guéré som allmänt betraktas som anhängare till den förre presidenten Gbagbo. 

summariska avrättningar

Amnesty uppskattar att minst 14 personer utsattes för summariska avrättningar under attacken, men den exakta siffran är inte känd. Flera andra utsattes för tvångsförsvinnanden. Sex kroppar grävdes upp ur en brunn i oktober 2012 men ytterligare elva brunnar som tros innehålla kroppar har inte undersökts.

– Det är inhumant att de som förlorade sina närstående fortfarande väntar på att få reda på var kropparna är och att de ansvariga fortfarande går fria, säger Salvatore Saguès.

Elva av brunnarna i området vaktas dygnet runt av FN:s fredsbevarande styrkor och poliser, men inga officiella försök att gräva upp brunnarna har gjorts hittills. Regeringen skyller på brist på utrustning och material, men har enligt uppgift inte accepterat FN:s erbjudande om att hjälpa till med detta.

kroppar i minst tre av brunnarna

Amnesty har talat med en lokal människorättsförsvarare som har sänkt ner sig i tre av brunnarna med ett rep och som försäkrade att det fanns minst en kropp var i minst tre av brunnarna. En annan människorättsförsvarare berättade för Amnesty att han trodde att kropparna i brunnarna skulle ha tagits upp för flera månader sedan om de hade tillhört regeringsanhängare. 

– Men eftersom kropparna kommer från Nahibly och anklagas för att tillhöra Gbagbosympatisörer gör de ingenting.

En obduktion av de sex kroppar som hittades i den första brunnen har enligt uppgift genomförts. Däremot har resultaten nu nio månader senare ännu inte delgivits familjerna till de avlidna och kropparna har inte lämnats tillbaka till dem.

ETNISKA ORSAKER

Våldet som uppstod i kölvattnet av valet i november 2010 ledde till rättsstridigt dödande av hundratals personer, främst på grund av deras etnicitet eller uppfattade politiska hemvist. Såväl den förre presidenten Laurent Gbagbos styrkor som de styrkor som tillhör den nuvarande presidenten Alassane Outtara begick krigsbrott och brott mot mänskligheten. Gbagbo väntar för nuvarande på att ställas inför rätta vid den internationella brottmålsdomstolen.

I mars och april 2011 då regeringens säkerhetsstyrkor (FRCI) och Dozo-milisen tog kontrollen över den västra delen av landet dödade de hundratals personer ur folkgruppen Guéré i och omkring Duékoué. Inte heller de här attackerna har utretts tillräckligt och ingen har blivit åtalad eller ställd inför rätta för övergreppen.   

segrarens rättvisa

– Det här är ett tydligt fall av segrarens rättvisa, vilket är ännu mer oroande då samma säkerhetsstyrkor och Dozo-miliser har fortsatt att begå övergrepp mot kända eller misstänkta anhängare till den förre presidenten, säger Salvatore Saguès.

Amnesty har mottagit flera uttalanden från människor som berättar att FN:s polis avvisade dem som bad om hjälp under attacken då lägerinvånarna blev misshandlade.

Amnesty uppmanar nu FN att offentliggöra en internutredning kring agerandet hos de militär- och polisstyrkor som var ansvariga för att skydda lägrets invånare under attacken. 

Läs rapporten!

It looks like nothing ever happened here