IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

FOTO: Läkare Utan Gränser 

Läkare Utan Gränser

Sjukvården i Elfenbenskusten paralyserad

Våldsamheter, flyende sjukvårdspersonal och brist på läkemedel i Elfenbenskusten innebär stora svårigheter för människor i behov av vård. Elfenbenskusten upplever en ny spiral av våld som hotar befolkningens tillgång till vård. De strider som rasar i Abidjan och i västra delarna av landet har gjort att tiotusentals människor tvingas på flykt. Även sjukvårdspersonal i de konfliktdrabbade områdena flyr sina arbeten.


  Malin Lager: |2011-03-25| I Abidjan rapporterar hälsomyndigheterna att nästan all sjukvårdspersonal på sex sjukhus har flytt på grund av osäkerheten och att endast ett sjukhus, Abobo Sud, är fungerande. Där har Läkare Utan Gränser arbetat sedan i slutet av februari i samarbete med landets sjukvårdsmyndigheter. Medicinska team har behandlat 273 akutfall de senaste tre veckorna, 225 av dessa patienter var skottskadade och flera av dem som avlidit har varit barn.

Även patienter med vanliga sjukdomar drabbas när sjukvården slås sönder.  Särskilt allvarlig är situationen för barn med akuta tillstånd, gravida kvinnor och människor med kroniska sjukdomar. Många är rädda för att lämna sina hem för att söka vård.

Tiotusentals ivorianer har sökt tillflykt till Liberia där Läkare Utan Gränsers mobila team tillhandahåller vård. Frontlinjen har flyttats ytterligare söderut vilket gör att många människor ger sig iväg på flykt en andra gång.

Tillgången till vård i västra delen av landet är även den mycket begränsad. – Kliniker och sjukhus är inte längre öppna, eller erbjuder mycket begränsad vård eftersom personalen har flytt. Det råder stor brist på medicinskt material,  en del kliniker har också blivit plundrade, säger Renzo Fricke Läkare Utan Gränsers akutkoordinator på plats.

Läkare Utan Gränsers team tillhandahåller primärvård i många städer och byar på båda sidorna av frontlinjen och stödjer flera sjukhus. Närheten till våldsamheterna begränsar dock teamens rörelsemöjligheter.

Förutom våldsamheterna har även kommersiella och finansiella sanktioner tillsammans med transportproblem lett till brist på medicin och sjukvårdsmaterial i Elfenbenskusten.

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Läkare Utan Gränser är en opartisk och neutral medicinsk humanitär organisation. Aktiviteterna i Elfenbenskusten finansieras helt och hållet av privata donationer för att garantera totalt oberoende. Läkare Utan Gränser finns på plats med 35 internationella medarbetare och 135 lokalanställda i Elfenbenskusten. Fem internationella medarbetare och 25 liberianska anställda arbetar på den liberiska sidan av gränsen.

Läkare Utan Gränser arbetade i Elfenbenskusten mellan 1991 och 2007 då situationen i landet stabiliserades. I december 2010 återvände vi då nya oroligheter tilltog.

Malin Lager är presskontakt för Läkare Utan Gränser