Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Det brinner i flera länder runt om i världen. Det brinner mer än någonsin, och det ökar. Det kallar vissa för skrämselpropaganda. Och det är verkligen skrämmande, men på allvar.

Foto: RLC / SMK

JORDEN BRINNER

Tiden och ödet

Egoism som incitament

Förnekelse och "hej vad det går" gör sig märkbar under epoken människan. Kapitalet utgjorde varuautomaten för den globala profittillväxten. Det hela utfördes med människors vetenskap och arbete – men på ägandets villkor.


Paul Lindberg:  |2020-09-15| Planeten brinner och dränks. Torka, eld, översvämningar har alltid funnits, men som nu ökar i en skrämmande omfattning. Polarisarna smälter i en ständig ökning som aldrig förr. Det som händer i världen är oåterkalleligt om det fortsätter på samma sätt – vilket det för närvarande gör.

Det som tycks oroa den nuvarande världshandeln är att behöva minska den globala handeln av klimatskäl. Egentligen handlar besväret till större del av förtretlighet. Men, vad som är värre än besväret att korrigera industrin är den globala uppvärmningen. Förändringar har i alla tider varit störande. Den industriella världen behöver inte alls vara hotad, men i så fall ställas om till en nödvändig klimatanpassning. Kunskapen och vetenskapen om behoven och hur de nödvändiga förändringarna måste ske finns i dag, helt och fullt, och utövas framgångsrikt med en majoritet av världens industrier. Och det är av dem vi kan ta efter!

Det är alltså den delen med de största miljöutsläppen som måste bromsas. Det gäller till stor del bilindustrin, som utgör de största miljöproblemen i sin tillverkningsprocess, men även i användandet på grund av att elbilarnas el- framställning tas fram till stor del av oljekraftverk, kolkraftverk och atomkraftverk. Det gäller i stora delar av världen.

Om den nu globala uppvärmningen, på grund av människan, omedelbart bromsas helt och fullt, så är det möjligt att med tiden bromsa uppvärmningen. Om ingenting görs nu och i stället fortsätter som idag så går tiden ifrån oss. Människans öde är då troligtvis beseglat.

Varningarna

Klimatvarningar uppkom internationellt under 1970-talet och fram till i dag. Kunskapen om klimathotet framfördes av den vetenskapliga forskningens rapporter om Jordens tillstånd. Världsforskningen tog gemensamma initiativ för en avancerad kunskap av allt det som måste göras. De vetenskapliga organisationer mobiliserades, med FN i spetsen, för att ingripa för planetens räddning. Ja, det handlar om det dramatiska uttrycket "Jordens räddning".

Mycket har hänt fram till dagens läge. Det vi tydligt kan se är att Jorden inte alls räddas – tvärtom, Jorden fördärvas. Det som verkligen räddas är den kortsiktiga konsumtionsglädjen, den industriella masslinjen, vapentillverkningen, och en enorm fabrikation av allt det som uppvärmer Jorden och som låter polarisarna smälta. Detta utgör incitamentet för det världsomfattande tillståndet för livet på Jorden.

Hur har detta kunnat vara möjligt? Trots att en förkrossande majoritet av forskarvärlden har varnat hela världen för katastrofala följder om inte reella åtgärder omedelbart verkställs.

Åtgärderna

Bristen av ansvar och åtgärdande ligger i första hand hos den politiska makten runt hela världen. I vår del av världen har det politiska ansvaret prioriterat den nuvarande industriella konstitutionen av bl.a. nationalekonomiska skäl. Klimatåtgärder inom svensk industri har visats helt otillräckligt och liknar mest ett falsarium. Den politiska ivern har handlat om att försvara den nuvarande industrin som tillräcklig med miljöskyddskapacitet, oavsett om det är mer än otillräckligt för de mera nödvändiga miljöbehoven.

Trots att delar av världen brinner med ökad kapacitet år efter år, så fortsätter industrivärlden med den kopiösa mängdpåverkan av den globala uppvärmningen. Världen har aldrig tidigare varit så industrialiserat som det är i vår tid. Det skulle kunna ha varit en stolthet i en annan världs förhållanden, men risken är att planeten kraschar på grund av den ansvarslösa politiken. Det är alltså industrins energitillämpning som omedelbart måste förändras!

Situationen

Den globala industrialismen med det rikaste kapitalägandet i historien är stolta för sitt verk. Och då ska heller inte ett klimathinder lägga krokben, men som alltså är skapat av upphovsmakarna själva. Den mäktigaste kraftkällan människan lyckats åstadkomma är den globala ekonomin och den industriella processen som finns i dag.

Det har givetvis uppkommit motsättningar i världen kring orsak och ansvar för den uppkomna uppvärmningen. Genomgående har totalitära länder med högerprofil förnekat något ansvar. Medan den vetenskapliga forskningen kommit fram till att det som orsakar den globala uppvärmningen beror på överproduktionen av den globala industrikapaciteten som heller inte är selekterad för utsläppsansvaret. Om ett selekterat utsläppsskydd hade funnits i hela världens industrier så hade vi troligtvis inte haft någon global uppvärmning.

I detta politiska virrvarr finns politiska krafter som förnekar en rådande klimatuppvärmning. De utgörs av extremhögern och agerar aggressivt runt om i världen. Det sätter sina spår med ökade motsättningar och vägrar att ta något ansvar. Det skapar hinder för att bekämpa arbetet mot den globala uppvärmningen. På så sätt hindrar de nästkommande generationer att garanteras en säker klimatutveckling.