Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Europeiska miljöorganisationer vill stoppa den globala avskogningen och driver att EU säger nej till import av produkter kopplade till detta.

Foto: WWF Brasilien

WWF

Ny EU-lag mot avskogning

Krav från 100 miljöorganisationer

Skogsbränder i Amazonas och andra tropiska områden anläggs ofta för att röja mark för storskaligt jordbruk. Den stora efterfrågan i EU på jordbruksprodukter driver indirekt på tio procent av avskogningen och skogsförstörelsen globalt.


Per Larsson:  |2020-10-12| Orsaken är vår import och konsumtion av produkter som kött, soja för djurfoder, palmolja, kaffe och kakao. Nu kräver över hundra miljöorganisationer att EU skärper lagstiftningen och tydligare säger nej till import av produkter kopplade till avskogning.

Together4Forests är en kampanj mot avskogning som stöds av mer än 100 miljöorganisationer. Målet är att EU ska säga nej till import av produkter kopplade till avskogning, skogsbränder, skogsförstörelse och människorättsbrott. Att kampanjen sker nu beror på att EU-kommissionens samråd om global avskogning och skogsförstörelse pågår under hösten. Planen är att den nya lagstiftningen mot avskogning ska presenteras 2021.

EU måste skärpa kraven mot skogsförstörelse

– I hela Europa säljs produkter, som exempelvis livsmedel och foder till djur, som bidrar till skogs- och naturförstörelse. Det måste få ett slut. Vi uppmanar EU att skärpa kraven mot import av produkter som bidrar till skogsförstörelse. Och Sverige bör vara pådrivande i detta arbete, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare WWF.

WWF och Greenpeace lanserade tidigare i september tillsammans med andra miljöorganisationer en webbaserad kampanj i EU. Den ska engagera privatpersoner att på ett enkelt sätt göra sin röst hörd i avskogningsfrågan. Nu finns den kampanjen även här i Sverige.

Avskogning är den näst största källan av växthusgaser

Avskogning är den näst största källan till utsläpp av växthusgaser globalt. Jordbruksexpansionen ligger bakom 80 procent av avskogningen globalt genom grödor som soja, nötkött och palmolja och EU är en världsledande importör av jordbruksprodukter. EU-kommissionen ska under 2021 föreslå ny lagstiftning för att motverka avskogning. För att undvika att avskogningen istället flyttas över till annan värdefull natur måste lagen förutom skogar också skydda gräsmarker, savanner och våtmarker, menar miljöorganisationerna.

– Det är dags att få bort all destruktiv affärsverksamhet som ödelägger de livsviktiga ekosystem som vi alla är beroende av. All mänsklig verksamhet måste hålla sig inom ramen för vad naturen klarar av, säger Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace.

Den nya lagstiftningen måste också skydda urfolks rättigheter och lokalsamhällens rättigheter, menar organisationerna bakom kampanjen. Dessa grupper är förvaltare av sin mark och deras kunskaper är avgörande för att undvika förlust av biologisk mångfald. Att stoppa avskogning kommer inte vara möjligt utan dem. Det måste också bli tydligt att inga produkter ska säljas i Europa som bidrar till skogs- eller naturförstörelse och relaterade brott mot mänskliga rättigheter.

Per Larsson, skogsexpert WWF

Fakta om Together4Forests

Organisationerna bakom #Together4Forests menar att EU genom att införa ny lagstiftning kan motverka sitt eget bidrag till den globala avskogningen.

LÄS HÄR