IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

EU-fartyg förstör ekosystem och miljontals fattiga kan inte få sin utkomst från havet.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE

EU plundrar Västafrikas vatten

Subventionerade fabrikstrålare dammsuger havet

Greenpeaces kartläggning visar att EU:s subventionerade fabrikstrålare plundrar Västafrikas vatten. De över hundra meter långa europeiska fabrikstrålarna dammsuger haven utanför Västafrikas kust på fisk. I kölvattnet lämnar EU-fartygen förstörda ekosystem och miljontals fattiga människor som inte längre kan få sin utkomst från havet. Det är EU:s skattebetalare som håller trålarna igång med omfattande bidrag, visar rapporten The price of plunder som miljöorganisationen Greenpeace har publicerat.


 Anna Havula: |2012-03-07| EU:s medborgare betalar enorma summor pengar till ett internationellt storföretag för att det ska få möjlighet att plundra fattiga familjer i Västafrika på sin utkomst, skövla den marina miljön och sedan sälja fisken till en annan världsdel. Det är helt orimligt, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

SPECIALGRANSKNING AV 34 STORA FISKEFARTYG

I rapporten specialgranskas Pelagic Freezer Association, PFA, en företagsgrupp som opererar 34 stora fiskefartyg under holländsk, tysk, fransk och litauisk flagg. Gruppen tar emot massiva subventioner från EU och medlemsländerna. Bara under åren 2006 till 2012 beräknas EU betalat ut 1,3 miljarder kronor för att ge PFA-gruppen rätten att fiska i Marockos och Mauretaniens fiskevatten. PFA behövde, som alla andra fiskeföretag som fiskar utanför EU, bara betala en bråkdel av kostnaden för rättigheterna (företagen behöver endast betala mellan 4.6 och 11.1 procent av kostnaden). Åren 1994 till 2007 mottog PFA 200 miljoner kronor för att utöka och modernisera verksamheten. Dessutom åtnjuter företaget cirka 720 miljoner kronor i bränslesubventioner varje år.

FISKFÅNGSTEN GÅR TILL ANDRA LÄNDER ÄN EU

Vad händer då med de tiotusentals ton fisk som PFA-flottans fartyg bokstavligen pumpar ombord och fryser ned till isblock som vardera väger 20-22kg? Greenpeace granskning visar att 90 procent av företagsgruppens fångst exporteras till länder utanför EU som Kina, Egypten, Nigeria och Thailand.

– Pelagic Fleet Association är en bisarr produkt av 40 år med EU:s gemensamma fiskeripolitik och ett tydligt exempel på den destruktiva överkapaciteten i fiskeflottan. De här supertrålarna måste helt enkelt bort från haven om vi ska ha en ekologiskt- och socioekonomiskt hållbar fiskerinäring i framtiden, säger Jan Isakson.

EU:s gemensamma fiskeripolitik

EU:s gemensamma fiskeripolitik, GFP, håller just nu på att omförhandlas av medlemsstaterna. De nya reglerna ska börja gälla nästa år. Hittills har alla försök att förbättra den lagstiftning som reglerar EU:s fiske både hemma och i andra länders vatten misslyckats totalt, trots att fiskepolitiken traditionellt reformeras vart tionde år. Vår havsmiljö och våra fiskbestånd har inte råd med ytterligare ett fiasko.

Rapporten The price of plunder är den tredje delen i Greenpeace rapportserie Ocean Inquirer som granskar illegalt och destruktivt fiske inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik. 

Här kan du ladda ned:

Del ett  "Wide open to abuse" och 

Del två  "Until the very last fish?"

Fiskepolitiken måste förändras